Punjenje baterije

Prije upotrebe napunite isporučenu EN-EL25 bateriju u isporučenom punjaču baterija MH-32 .

Baterija i punjač

Pročitajte i slijedite upozorenja i mjere opreza u “ Za vašu sigurnost ” ( Radi vaše sigurnosti ) i “ Briga o fotoaparatu i bateriji: oprezi ” ( Održavanje kamere i baterije: oprez ).

  • Uključite punjač u kućnu utičnicu da ga napunite. U nekim zemljama ili regionima, punjač se može isporučiti sa povezanim adapterom. Lampica punjača treperi tokom punjenja i svijetli kada je punjenje završeno.
  • Istrošena baterija će se potpuno napuniti za oko 2 sata i 30 minuta.

Ako lampica CHARGE brzo treperi

Ako lampica CHARGE treperi brzo (8 puta u sekundi):

  • Došlo je do greške pri punjenju baterije : Isključite punjač i uklonite i ponovo umetnite bateriju.
  • Temperatura okoline je prevruća ili prehladna : Koristite punjač baterija na temperaturama unutar naznačenog temperaturnog raspona (0–40 °C /+32–104 °F ).

Ako problem i dalje postoji, isključite punjač i prekinite punjenje. Odnesite bateriju i punjač Nikon ovlašćenom servisu.