D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama

Da biste prikazali meni za reprodukciju, izaberite karticu D (meni reprodukcije) u menijima fotoaparata.

Meni za reprodukciju sadrži sljedeće stavke:

Vidi također

Zadane postavke menija za reprodukciju ” ( Zadane postavke menija reprodukcije )