Prostor boja

  1. G dugme
  2. C meni za fotografisanje

Prostor boja određuje raspon boja dostupnih za reprodukciju boja. [ sRGB ] se preporučuje za štampanje i prikaz opšte namene. Sa širim rasponom boja od [ sRGB ], [ Adobe RGB ] je bolji izbor za profesionalne publikacije i komercijalno štampanje.

Prostor boja

Softver treće strane za gledanje ili uređivanje slika može zamijeniti druge prostore boja za prostor boja odabran na kameri. Prostor boja odabran na kameri može se koristiti kada se slike otvore u NX Studio .

Adobe RGB

Za preciznu reprodukciju boja, Adobe RGB slike zahtevaju aplikacije, ekrane i štampače koji podržavaju upravljanje bojama.