Fascikla za reprodukciju

  1. G dugme
  2. D meni reprodukcije

Odaberite folder za reprodukciju.

OpcijaOpis
(ime foldera)Slike u svim folderima sa izabranim imenom biće vidljive tokom reprodukcije. Fascikle se mogu preimenovati pomoću opcije [ Skladištenje ] > [ Preimenuj ] u meniju snimanja fotografija.
[ Svi ]Slike u svim folderima će biti vidljive tokom reprodukcije.
[ Trenutni ]Samo slike u trenutnoj fascikli biće vidljive tokom reprodukcije.