Pregled slika

  1. G dugme
  2. D meni reprodukcije

Odaberite da li se slike automatski prikazuju na monitoru odmah nakon snimanja.

OpcijaOpis
[ Uključeno ]Slike se pojavljuju na trenutno odabranom displeju (monitor ili tražilo) kada su snimljene.
[ Uključeno (samo monitor) ]Slike se prikazuju nakon snimanja samo kada se monitor koristi za kadriranje snimaka. Slike se ne prikazuju u tražilu kada je [ Samo tražilo ] odabrano za režim monitora.
[ Isključeno ]Slike se mogu pogledati samo pritiskom na dugme K