Ocenjivanje slika

Odabrane slike se mogu ocijeniti ili označiti kao kandidati za kasnije brisanje. Ocene se takođe mogu pogledati u NX Studiju. Zaštićene slike se ne mogu ocjenjivati.

  1. Pritisnite dugme K da započnete reprodukciju.
  2. Odaberite željenu sliku i pritisnite dugme i .

    Prikazaće se i meni za reprodukciju.

  3. Označite [ Rating ] i pritisnite J
  4. Odaberite ocjenu.
    • Okrenite glavni komandni točkić da odaberete ocjenu od nula do pet zvjezdica ili odaberite d da označite sliku kao kandidata za kasnije brisanje.
    • Pritisnite J da odaberete označenu opciju.