b1: Jednostavna kompenzacija ekspozicije

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite da li se kompenzacija ekspozicije može izvršiti pomoću komandnog točkića kada je točkić za kompenzaciju ekspozicije postavljen na [ C ].

OpcijaOpis
[ Uključeno (Automatsko resetiranje) ]Kompenzacija ekspozicije se može podesiti pomoću komandnog točkića. Postavka odabrana pomoću komandnog točkića se resetuje kada se kamera isključi ili istekne tajmer mirovanja.
[ Uključeno ]Kompenzacija ekspozicije se može podesiti pomoću komandnog točkića. Kompenzacija ekspozicije se ne resetuje kada se kamera isključi ili tajmer mirovanja istekne (u režimu b , kompenzacija ekspozicije se resetuje kada se fotoaparat isključi).
[ Off ]Postavite kompenzaciju ekspozicije pomoću točkića za kompenzaciju ekspozicije.
  • Omogućeno u režimima P , S , A i b . U režimu b , podesite prilagođenu postavku b4 [ b režim ekspozicije komp. ] do [ Omogući ]. Jednostavna kompenzacija ekspozicije nije dostupna u drugim režimima.
  • Komandni točkić koji se koristi razlikuje se u zavisnosti od režima snimanja.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere