e2: Brzina zatvarača blica

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite najmanju dostupnu brzinu zatvarača sa blicem u režimu P ili A.

Bez obzira na postavku odabranu za prilagođenu postavku e2 [ Brzina zatvarača blica ], brzine zatvarača mogu biti male i do 30 s u režimima S i M ili pri postavkama blica za sporu sinhronizaciju, sporu sinhronizaciju sa stražnjom zavjesom ili smanjenje efekta crvenih očiju sa sporim sync.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere