Otvaranje monitora

Polako rotirajte monitor bez upotrebe pretjerane sile.