d1: brzina snimanja u CL modu

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite brzinu napredovanja kadrova za režim kontinuiranog otpuštanja male brzine; opcije se kreću od [ 4 fps ] do [ 1 fps ].

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere