g5: Istaknuti prikaz

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite da li se senčenje koristi za označavanje svetlih delova (svetle oblasti kadra) tokom snimanja video zapisa.

Prikaz šablona

Da biste omogućili prikaz isticanja, odaberite [ Uzorak 1 ] ili [ Uzorak 2 ].

Obrazac 1
Obrazac 2

Označite prag prikaza

Odaberite svjetlinu potrebnu za pokretanje prikaza istaknutog videa. Što je niža vrijednost, veći je raspon svjetlina koje će biti prikazane kao svjetla. Ako je odabrano [ 255 ], ekran za isticanje će prikazati samo područja koja su potencijalno preeksponirana.

Istaknite prikaz

Ako su omogućeni i prikaz isticanja i fokus fokusa, u režimu ručnog fokusa biće prikazan samo vršni fokus. Da biste videli istaknuti prikaz u režimu ručnog fokusa, izaberite [ Isključeno ] za prilagođenu postavku d9 [ Focus peaking ] > [ Peaking level ].

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere