Мерење

  1. G дугме
  2. 1 мени за снимање видео записа

Одаберите како камера мери експозицију у видео режиму. [ Спот метеринг ] није доступно у менију снимања видео записа (Мерење ).