Dijelovi kamere

Telo kamere

1Ušica za traku za kameru ( pričvršćivanje remena )
2Točkić za ISO osjetljivost ( kotačić za ISO osjetljivost , kotačić za ISO osjetljivost )
3Otpuštanje zaključavanja brojčanika za ISO osjetljivost ( kotačić za ISO osjetljivost , kotačić za ISO osjetljivost )
4Stereo mikrofon ( Snimanje video zapisa ( b auto) )
5Točkić za brzinu zatvarača (Točkić za brzinu zatvarača , S (automatski prioritet zatvarača) )
6Otpuštanje zaključavanja točkića za brzinu zatvarača (Točkić za brzinu zatvarača , S (automatski prioritet zatvarača) )
7Prekidač za napajanje ( uključivanje kamere )
8Dugme za okidanje ( Fotografiranje ( b auto) )
9Dugme za snimanje video zapisa ( Snimanje video zapisa ( b auto) )
10E (oznaka žarišne ravni ; oznaka žarišne ravni i udaljenost od prirubnice )
11Točkić za kompenzaciju ekspozicije ( Točkić za kompenzaciju ekspozicije , Točkić za kompenzaciju ekspozicije )
12Kontrolni panel ( Control panel )
13Foto/video birač ( Fotografisanje ( b auto) , Snimanje video zapisa ( b auto) )
14Priključak za dodatnu opremu (za opcioni blic ; korišćenje blica na fotoaparatu , kompatibilne bliceve )
15Birač načina rada ( birač načina rada , birač načina rada )
16Zvučnik ( operacije reprodukcije videa )

1Podkomandni točkić ( komandni točkić)
2Senzor slike ( ručno čišćenje )
3CPU kontakti
4Oznaka za montažu sočiva ( pričvršćivanje sočiva )
5AF-assist illuminator ( AF-assist illuminator , a11: Ugrađeni AF-assist iluminator )
Lampa za smanjenje efekta crvenih očiju ( režim blica , način rada blica )
Lampica samookidača ( samookidač )
6Poklopac za HDMI, USB i konektore za mikrofon
7HDMI konektor ( povezivanje na HDMI uređaje )
8Lampica punjenja ( Punjenje kamere pomoću AC adaptera za punjenje )
9USB konektor ( USB napajanje , povezivanje sa računarima preko USB-a )
10Konektor za eksterni mikrofon ( Mikrofoni )
11Dugme za otpuštanje sočiva ( odvajanje sočiva )
12Montaža objektiva (pričvršćivanje objektiva , oznaka žarišne ravni i rastojanje od prirubnice )
13Fn dugme ( Fn dugme , balans belog )
14Poklopac za telo ( pričvršćivanje sočiva )

1Kontrola podešavanja dioptrije ( Kontrola podešavanja dioptrije )
2Dugme A ( g ) ( Dugme A ( g ) , Zaštita slika od brisanja , Dugme A ( g ) )
3Glavni komandni točkić ( komandni točkić)
4i dugme ( i dugme ( i meni) , i meni )
5J dugme ( Korišćenje menija )
6Višenamenski birač ( Upotreba menija , Izbor tačke fokusa )
7Dugme DISP ( Dugme DISP )
8G dugme ( G dugme , vodič kroz meni )
9Dugme W ( Q ) ( Dugmad X i W ( Q ) , ikona d (pomoć) , Gledanje slika , Korišćenje zuma pri reprodukciji )
10Lampica pristupa memorijskoj kartici ( Lampica pristupa memorijskoj kartici , Lampica pristupa memorijskoj kartici )
11Dugme X ( Dugmad X i W ( Q ) , ručno fokusiranje , pregled slika , zumiranje reprodukcije )
12Poklopac pregrade za bateriju/slota za memorijsku karticu
13Zasun poklopca pregrade za bateriju/slota za memorijsku karticu
14Zasun za bateriju ( Umetanje baterije i memorijske kartice )
15Utor za memorijsku karticu ( Umetanje baterije i memorijske kartice )
16Utičnica za stativ
17Monitor ( Monitor , Kontrole na dodir, Zatvarač na dodir )
18Dugme M ( Dugme M (režim monitora) , Ograničite odabir načina rada monitora )
19O dugme ( Brisanje neželjenih slika , Brisanje slika )
20Dugme K ( Gledanje fotografija , Pregledanje slika )
21Senzor oka ( Tražilo )
22Tražilo ( Tražilo )
23Gumeni okular ( pribor za okular tražila )

Ne dirajte senzor slike

Ni u kom slučaju ne smijete vršiti pritisak na senzor slike, bockati ga alatima za čišćenje ili ga izlagati snažnim strujama zraka iz puhala. Ove radnje mogu izgrebati ili na drugi način oštetiti senzor. Za informacije o čišćenju senzora slike pogledajte “ Ručno čišćenje ” ( Ručno čišćenje ).

Serijski broj proizvoda

Serijski broj ovog proizvoda možete pronaći otvaranjem monitora.


Kontrolna tabla

Kada se kamera uključi, uključuje se kontrolna tabla.

Otvor blende ( A (automatski prioritet blende) , M (ručno) ) je prikazan na kontrolnoj tabli.

  • Ako je otvor blende postavljen na F0.95, [ .95 ] se prikazuje na kontrolnoj tabli.
  • Ako je [ Produžene brzine zatvarača (M) ] postavljene na [ Uključeno ], ekran se prebacuje kako bi pokazao da je zatvarač otvoren kada snimanje počne sa brzinom zatvarača postavljenom na 60 sekundi ili duže.
  • U zavisnosti od toga kako je sočivo postavljeno, može se prikazati upozorenje [ -- ] ( Alerts ).
  • Prilikom povezivanja sa računarom ili pametnim telefonom, [ PC ] može biti prikazano da bi označilo da je veza u toku.

Monitor i tražilo

Photo mode

Na zadanim postavkama, sljedeći indikatori se pojavljuju na monitoru i tražilu; za potpunu listu indikatora pogledajte “ Prikazi kamere ” ( Prikazi kamere ) u “ Tehničke napomene “.

Monitor
Tražilo
1Način snimanja ( Selektor načina snimanja )
2Tačka fokusa ( režim AF područja )
3Release mode ( Release mode )
4Način fokusa (način fokusa )
5Režim AF područja (režim AF područja )
6Active D-Lighting ( Aktivno D-Lighting )
7Kontrola slike ( Podesi kontrolu slike , postavi kontrolu slike )
8Balans bijele boje ( Balans bijele boje , Balans bijele boje , Balans bijele boje )

Monitor
Tražilo
9Područje slike ( Odaberite područje slike )
10Veličina slike ( Veličina slike )
11Kvalitet slike ( kvalitet slike )
12ikona ( i i )
13Indikator ekspozicije Ekspozicija ( Indikatori ekspozicije )
Kompenzacija ekspozicije ( Točkić za kompenzaciju ekspozicije )
14“k” (pojavljuje se kada memorija ostane za više od 1000 ekspozicija; broj preostalih ekspozicija )
15Broj preostalih snimaka ( Broj preostalih ekspozicija , Kapacitet memorijske kartice )
16ISO osjetljivost ( točkić za ISO osjetljivost )
17Indikator ISO osjetljivosti ( kotačić za ISO osjetljivost )
Automatski indikator ISO osjetljivosti (Postavke ISO osjetljivosti )
18Otvor blende ( A (automatski prioritet blende) , M (ručno) )
19Brzina zatvarača ( S (automatski prioritet zatvarača) , M (ručno) )
20AF sa praćenjem subjekta ( AF sa praćenjem subjekta )
21mjerenje ( mjerenje )
22Indikator baterije ( Nivo baterije )
23Vrsta zatvarača ( d4: Tip zatvarača )
24Indikator "Sat nije podešen" ( ikona 1 )
25Indikator smanjenja vibracija ( smanjenje vibracija )
26Snimanje dodirom (Okidač na dodir )
27Zagrade za AF područje (Odabir načina rada AF područja )

Video način rada

Monitor
Tražilo
1Indikator snimanja ( Snimanje video zapisa ( b auto) )
Indikator “Nema videa” ( ikona 0 )
2Veličina kadra i brzina/kvalitet videa ( Veličina okvira i brzina/kvalitet videa )
3Preostalo vrijeme ( Snimanje video zapisa ( b auto) )
4Režim otpuštanja (fotografija; način otpuštanja (sačuvaj okvir) )
5Nivo zvuka ( osjetljivost mikrofona )
6Osetljivost mikrofona (Osetljivost mikrofona )
7Frekvencijski odziv ( Frekvencijski odziv )