a8: Obmotavanje tačke fokusa

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite da li se odabir tačke fokusa „premotava“ od jedne ivice ekrana do druge. Ako je odabrano [ Wrap ], odabir tačke fokusa će se „zamotati“ od vrha do dna, odozdo prema gore, zdesna nalijevo i slijeva nadesno, tako da, na primjer, pritiskom na džojstik 2 kada je fokusna tačka na desna ivica ekrana tražila je istaknuta odabire odgovarajuću tačku fokusa na lijevoj ivici ekrana.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere