d2: Maksimalni broj hitaca po rafalu

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Maksimalan broj snimaka koji se može snimiti u jednom nizu u režimima kontinuiranog oslobađanja može se postaviti na bilo koju vrijednost između 1 i 100.

  • Imajte na umu da bez obzira na odabranu opciju, ne postoji ograničenje broja fotografija koje se mogu snimiti u jednom nizu kada je brzina zatvarača od 1 s ili manja odabrana u režimu S ili M.

Memorijski bafer

Prilagođena postavka d2 [ Maximum shots per burst ] se koristi za odabir broja snimaka koji se mogu snimiti u jednom nizu. Broj snimaka koji se mogu napraviti prije nego što se memorijski bafer napuni i snimanje uspori ovisi o kvalitetu slike i drugim postavkama. Kada je bafer pun, kamera će prikazati “ r00 ” i brzina napredovanja kadrova će pasti.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere