Izbriši

  1. G dugme
  2. D meni reprodukcije

Izbrišite više slika. Za više informacija pogledajte “ Brisanje više slika ” ( Brisanje više slika ).

OpcijaOpis
Q[ Odabrane slike ]Izbrišite odabrane slike.
i[ Slike snimljene na odabrane datume ]Izbrišite sve slike snimljene na odabrane datume.
R[ Sve slike ]Izbrišite sve slike u folderu koji je trenutno izabran za [ Folder za reprodukciju ] u meniju za reprodukciju.