a9: Opcije fokusne tačke

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite neku od opcija prikaza tačke fokusa ispod.

Način ručnog fokusa

OpcijaOpis
[ Uključeno ]Tačka fokusa je prikazana u svakom trenutku u režimu ručnog fokusa.
[ Isključeno ]Tačka fokusa se prikazuje samo tokom odabira tačke fokusa.

Dynamic-area AF Assist

Odaberite da li se i izabrana tačka fokusa i okolne tačke fokusa prikazuju u dinamičkom AF režimu.

OpcijaOpis
[ Uključeno ]Prikažite i odabranu tačku fokusa i okolne tačke fokusa.
[ Isključeno ]Prikažite samo odabranu tačku fokusa.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere