Opcije zvučnog signala

 1. G dugme
 2. B meni za podešavanje

Bip uključen/isključen

Uključite ili isključite zvučni signal.

 • Ako je [ Uključeno ] odabrano za [ Bip on/off ], zvučni signali se oglašavaju kada:
  • samookidač odbrojava,
  • fotografisanje s intervalnim tajmerom, snimanje videozapisa s vremenskim intervalom ili kraj pomaka fokusa,
  • kamera se fokusira u foto modu (imajte na umu da se ovo ne primjenjuje ako je AF-C odabran za način fokusa ili kada je odabran AF-A i snimate u AF-C , a [ Oslobodi ] je odabrano za prilagođenu postavku a2 [ AF -S odabir prioriteta ]),
  • koriste se kontrole na dodir, ili
  • okidač se pritisne sa memorijskom karticom zaštićenom od pisanja umetnutom u fotoaparat.
 • Odaberite [ Isključeno (samo kontrole dodirom) ] da biste onemogućili zvučni signal za kontrole dodirom dok ga omogućite za druge svrhe.
 • Kada je [ Uključeno ] odabrano za [ Tiha fotografija ] u meniju snimanja fotografija, zvučni signal se neće čuti kada fotoaparat fokusira ili dok je samookidač u funkciji, bez obzira na postavke odabrane za [ Opcije zvučnog signala].

Volume

Podesite jačinu zvučnog signala.

Pitch

Odaberite visinu zvučnog signala između [ Visoko ] i [ Nisko ].