a5: Pohranjivanje bodova prema orijentaciji

 1. G dugme
 2. A prilagođenih postavki

Odaberite da li se odvojene tačke fokusa mogu odabrati za “široku” (pejzažnu) orijentaciju, za “visoku” (portretnu) orijentaciju sa kamerom rotiranom za 90° u smeru kazaljke na satu i za “visoku” orijentaciju sa kamerom za 90° u suprotnom smeru.

 • Odaberite [ No ] da koristite istu tačku fokusa bez obzira na orijentaciju kamere.
  Kamera je rotirana za 90° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
  Pejzažna (široka) orijentacija
  Kamera je rotirana za 90° u smjeru kazaljke na satu
 • Odaberite [ Yes ] da biste omogućili odvojeni odabir tačke fokusa.
  Kamera je rotirana za 90° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
  Pejzažna (široka) orijentacija
  Kamera je rotirana za 90° u smjeru kazaljke na satu

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere