Odobrene memorijske kartice

  • Kamera se može koristiti sa SD, SDHC i SDXC memorijskim karticama.
  • UHS-I je podržan.
  • Za snimanje i reprodukciju videa preporučuju se kartice s oznakom UHS Speed Class 3 ili bolje. Sporije brzine mogu dovesti do prekida snimanja ili reprodukcije.
  • Prilikom odabira kartica za korištenje u čitačima kartica, provjerite jesu li kompatibilne s uređajem.
  • Obratite se proizvođaču za informacije o funkcijama, radu i ograničenjima upotrebe.

Prekidač za zaštitu od pisanja

  • SD memorijske kartice su opremljene prekidačem za zaštitu od pisanja. Pomeranjem prekidača u položaj „zaključano“ štiti se kartica od pisanja, štiteći podatke na njoj.
  • Indikator “ ––– ” i upozorenje [ Card ] pojavljuju se na ekranu snimanja kada se umetne kartica zaštićena od pisanja.
  • Ako pokušate da otpustite zatvarač dok je umetnuta kartica zaštićena od pisanja, prikazaće se upozorenje i slika neće biti snimljena. Otključajte memorijsku karticu prije pokušaja snimanja ili brisanja slika.