a3: Praćenje fokusa sa zaključavanjem

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite koliko brzo će fokus reagovati ako nešto prođe između subjekta i fotoaparata kada je AF-C odabran za način fokusa ili kada je odabran AF-A i snimate u AF-C .

  • Odaberite [ 5 ( Delayed ) ] kako biste zadržali fokus na originalnom subjektu.
  • Odaberite [ 1 ( Brzo ) ] da biste lakše prebacili fokus na objekte koji prelaze vaše vidno polje.
  • Ako je [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (ljudi) ] ili [ Auto-area AF (životinje) ] odabrano za AF-area mod, blokirani AF odgovor će funkcionisati u načinu [ 3 ] kada [ 2 ] ili [ 1 ( Brzo ) ] je odabrano.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere