Osvetljenost tražila

  1. G dugme
  2. B meni za podešavanje
  • Podesite svjetlinu tražila. [ Osvetljenost tražila ] se može podesiti samo kada je tražilo aktivan ekran. Ne može se podesiti na monitoru ili kada je [ Samo monitor ] odabrano za režim monitora.
  • Više vrijednosti povećavaju pražnjenje baterije.
OpcijaOpis
[ Auto ]Osvetljenost tražila se automatski podešava prema uslovima osvetljenja.
[ Priručnik ]Pritisnite 1 ili 3 za ručno podešavanje svjetline. Odaberite veće vrijednosti za povećanu svjetlinu, niže vrijednosti za smanjenu svjetlinu.