a4: Korišćene tačke fokusa

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite broj tačaka fokusa koji su dostupni za ručni odabir tačke fokusa kada je opcija koja nije [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (ljudi) ] ili [ Auto-area AF (životinje) ] odabrana za AF- način rada područja.

OpcijaOpis
6[ Svi bodovi ]Svaka tačka fokusa dostupna u trenutnom režimu AF oblasti može da se izabere. Broj dostupnih tačaka zavisi od režima AF oblasti.
7[ Naizmjenične tačke ]Broj dostupnih fokusnih tačaka se smanjuje na jednu četvrtinu dostupnog broja kada je odabrano [ Sve tačke ]. Koristite za brzi odabir tačke fokusa. Broj tačaka fokusa dostupnih u režimu [ Pinpoint AF ], [ Wide-area AF (L) ], [ Wide-area AF (L-ljudi) ] ili [ Wide-area AF (L-životinje) ] se ne mijenja .

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere