Verzija firmvera

  1. G dugme
  2. B meni za podešavanje

Pogledajte trenutnu verziju firmvera fotoaparata. Ako se novi firmver za kameru nalazi na memorijskoj kartici, možete ažurirati firmver.

Ažuriranje firmvera

Da biste ažurirali firmver kamere, možete koristiti računar ili pametni uređaj.

  • Kada koristite računar : Možete potvrditi da li postoji nova verzija firmvera u Nikon centru za preuzimanje. Za proceduru ažuriranja pogledajte web stranicu za preuzimanje firmvera.
  • Kada koristite pametni uređaj : Ako su kamera i vaš pametni uređaj već upareni pomoću aplikacije SnapBridge , aplikacija će vas obavijestiti kada postoji novi firmver za vašu kameru. Zatim možete prenijeti firmver na memorijsku karticu u fotoaparatu pomoću svog pametnog uređaja. Za proceduru ažuriranja pogledajte pomoć na mreži za aplikaciju SnapBridge . Vrijeme obavještenja može se razlikovati od vremena kada je ažuriranje objavljeno u Nikon centru za preuzimanje.