Resetujte prilagođene postavke

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Vratite prilagođene postavke na njihove zadane vrijednosti.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere