Zaštitni znakovi i licence

  • SD, SDHC i SDXC logotipi su zaštitni znakovi SD-3C, LLC.
  • Windows je ili registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
  • Apple ® , App Store ® , Apple logotipi, iPhone ® , iPad ® , Mac i macOS su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD-u i/ili drugim zemljama.
  • Android, Google Play i Google Play logo su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Android robot se reproducira ili modificira iz rada koji je kreirao i dijeli Google i koristi se prema uslovima opisanim u licenci Creative Commons 3.0 Attribution.
  • IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak kompanije Cisco Systems , Inc., u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama i koristi se pod licencom.
  • HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi HDMI Licensing, LLC.
  • Oznaka i logotip Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., i svako korištenje takvih znakova od strane Nikona je pod licencom.
  • Wi-Fi i Wi-Fi logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
  • Sva druga trgovačka imena pomenuta u ovom dokumentu ili drugoj dokumentaciji koja ste dobili uz vaš Nikon proizvod su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih vlasnika.
  • Korištenje značke Made for Apple znači da je dodatak dizajniran da se posebno poveže s Apple proizvodima navedenim u znački i da ga je programer certificirao da ispunjava Apple standarde performansi. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Imajte na umu da upotreba ovog pribora sa Apple proizvodom može uticati na performanse bežične mreže.

FreeType licenca (FreeType2)

Dijelovi ovog softvera su zaštićeni autorskim pravima © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Sva prava zadržana.

MIT licenca (HarfBuzz)

Dijelovi ovog softvera su zaštićeni autorskim pravima © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Sva prava zadržana.

Licenca Unicode® Character Database ( Unicode® Character Database)

Softver za ovaj proizvod koristi softver otvorenog koda Unicode® Character Database License. Uslovi licence za softver su sljedeći:
OBAVIJEST O AUTORSKOM PRAVU I DOZVOLI
Autorska prava © 1991-2019 Unicode, Inc. Sva prava zadržana.
Distribuirano pod Uvjetima korištenja u
https://www.unicode.org/copyright.html .
Dozvola se ovim daje, besplatno, svakoj osobi koja dobije kopiju Unicode datoteka sa podacima i bilo koje povezane dokumentacije („Datoteke podataka“) ili Unicode softvera i bilo koje povezane dokumentacije („Softver“) za rad sa datotekama podataka ili Softver bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korištenje, kopiranje, modificiranje, spajanje, objavljivanje, distribuciju i/ili prodaju kopija datoteka s podacima ili softvera, i dopuštanje osobama kojima su datoteke s podacima ili softver dostavljene da rade tako, pod uslovom da bilo

(i) ovo obaveštenje o autorskim pravima i dozvolama pojavljuje se sa svim kopijama datoteka sa podacima ili softvera, ili
(ii) ovo obaveštenje o autorskim pravima i dozvoli se pojavljuje u povezanoj dokumentaciji.

DATOTEKE PODATAKA I SOFTVER SE DAJU „KAVI JESU“, BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA GARANCIJE ZA PRODAJU, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I SVRHU. NI U KOM SLUČAJU NOSIlac autorskih prava ILI NOSILACI UKLJUČENI U OVO OBAVJEŠTENJE NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJI ZAHTJEV, ILI BILO KOJU POSEBNU INDIREKTNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, ILI BILO KOJU ŠTETU KOJI BI BILO KOJI BILO REZULTATI OD NJEGA, DRUGE DELATNE RADNJE, KOJE PROIZLAZE IZ ILI U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI PERFORMANSE DATOTEKA ILI SOFTVERA.
Osim kako je sadržano u ovom obavještenju, ime nosioca autorskih prava neće se koristiti u reklamiranju ili na drugi način za promoviranje prodaje, upotrebe ili drugih poslova u ovim datotekama ili softveru bez prethodnog pismenog odobrenja nosioca autorskih prava.

AVC licenca za patentni portfelj

OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN PREMA LICENCI AVC PATENT PORTFOLIO ZA LIČNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU POTROŠAČA ZA

(i) KODIRATI VIDEO U SKLADU SA AVC STANDARDOM (“AVC VIDEO”) I/ILI
(ii) DEKODIRAJTE AVC VIDEOZAPIS KOJI JE KODIRAN OD POTROŠAČA UKLJUČEN U LIČNU I NEKOMERCIJALNU AKTIVNOST I/ILI JE DOBIJEN OD VIDEO PROvajdera KOJI JE LICENCIRAN ZA PRUŽANJE AVC VIDEA.

NIKAKVA LICENCA SE NE DAJE NITI SE PODRAZUMIJEVA ZA BILO KOJU DRUGU UPOTREBU.
DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD MPEG LA, LLC
POGLEDAJTE https://www.mpegla.com