e4: Automatska c ISO kontrola osetljivosti

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Izaberite šta kamera cilja za podešavanje ekspozicije kada je omogućena automatska kontrola ISO osetljivosti tokom fotografisanja sa blicem.

OpcijaOpis
e[ Predmet i pozadina ]Kamera uzima u obzir i glavni subjekat i pozadinsko osvetljenje kada podešava ISO osetljivost.
f[ Samo predmet ]ISO osetljivost se podešava samo da bi se osiguralo da je glavni objekat pravilno eksponiran.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere