Način otpuštanja (spremi okvir)

  1. G dugme
  2. 1 meni za snimanje video zapisa

U video načinu možete odabrati operaciju koja se izvodi kada se pritisne okidač ( Snimanje fotografija u video načinu ).

OpcijaOpis
U[ Pojedinačni okvir ]Kamera snima jednu fotografiju svaki put kada se pritisne okidač. Uz svaki video možete snimiti do 40 fotografija.
c[ Kontinuirano ]
  • Kamera snima fotografije dok je okidač pritisnut.
  • Brzina napredovanja kadrova varira u zavisnosti od brzine kadrova odabrane za [ Veličina kadra/brzina kadra ] u meniju snimanja video zapisa.
  • Dužina raspoloživog vremena za rafalno snimanje prikazana je na ekranu snimanja.
  • Dok je snimanje u toku, samo jedna fotografija će biti snimljena svaki put kada se pritisne okidač.