Режим фокуса

  1. G дугме
  2. C мени за фотографисање

Режим фокуса контролише како камера фокусира. За више информација погледајте „Режим фокуса“ у одељку „Фокус“ у одељку „Основна подешавања“ (Режим фокуса ).