Подаци о објективу који нису ЦПУ

  1. G дугме
  2. B мени за подешавање

Снимите податке за сочива без ЦПУ-а причвршћена помоћу опционог адаптера за монтирање. Регистровањем жижне даљине и максималног отвора бленде објектива без ЦПУ-а у фотоапарату, ове податке можете приказати као податке о снимању.

ОпцијаОпис
[ Број сочива ]Изаберите идентификатор сочива.
[ Жишна даљина (мм) ]Унесите жижну даљину.
[ Максимални отвор бленде ]Унесите максимални отвор бленде.