d4: Tip zatvarača

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite tip zatvarača koji se koristi za fotografije.

OpcijaOpis
O[ Auto ]Kamera automatski bira tip zatvarača prema brzini zatvarača. Elektronski zatvarač prednje zavjese koristi se za smanjenje zamućenja uzrokovanog podrhtavanjem fotoaparata pri malim brzinama zatvarača.
P[ Mehanički zatvarač ]Kamera koristi mehanički zatvarač za sve fotografije.
x[ Elektronski zatvarač prednje zavjese ]Kamera koristi elektronski zatvarač prednje zavjese za sve fotografije.

“mehanički zatvarač”

[ Mehanički zatvarač ] nije dostupan sa nekim objektivima.

Elektronski zatvarač prednje zavjese

Najveća brzina zatvarača dostupna kada je odabran [ Electronic front-curtain shutter ] je 1/2000 s.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere