a11: Ugrađena AF pomoćna lampa

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Odaberite da li će ugrađeni AF-assist iluminator svijetliti kako bi pomogao pri fokusiranju u foto modu kada je osvjetljenje slabo.

OpcijaOpis
[ Uključeno ]U režimu fotografije, osvetljivač će svetleti po potrebi kada je AF-S izabran za režim fokusa ili kada je izabran AF-A i snimate u AF-S .
[ Isključeno ]Iluminator ne svijetli da bi pomogao pri fokusiranju. Kamera možda neće moći da fokusira kada je osvetljenje slabo.

AF pomoćno svjetlo

  • AF-assist iluminator ima domet od oko 1–3 m (3 ft 4 in.–9 ft 10 in.) .
  • Uklonite senilo objektiva kada koristite osvetljivač.
  • Ne ometajte AF-assist iluminator dok je upaljen.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere