Kontrola perspektive

  1. G dugme
  2. N meni za retuširanje

Kreirajte kopije koje smanjuju efekte perspektive na fotografijama snimljenim gledajući od podnožja visokog objekta.

  • Efekat se može pregledati na ekranu za uređivanje.
  • Imajte na umu da veće količine kontrole perspektive rezultiraju izrezivanjem većeg broja ivica.
  • Koristite džojstik ( 1 , 3 , 4 ili 2 ) da podesite perspektivu.
  • Pritisnite J da sačuvate retuširanu kopiju.
    Prije
    Poslije