e5: automatsko bracketing (režim M)

  1. G dugme
  2. A prilagođenih postavki

Podešavanja na koja utiču kada je bracketing omogućen u režimu M određuju se opcijama izabranim za [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] u meniju snimanja fotografija i opcijom izabranom za prilagođeno podešavanje e5 [ Auto bracketing (režim M) ].

Prilagođeno podešavanje e5 [ Auto bracketing (režim M) ]Meni za fotografisanje [ Auto bracketing set ]
AE i bracketing blica*AE bracketing*
F[ Blic/brzina ]Brzina zatvarača i nivo blicaBrzina zatvarača
G[ Blic/brzina/otvor blende ]Brzina zatvarača, otvor blende i nivo blicaBrzina zatvarača i otvor blende
H[ Blic/otvor blende ]Otvor blende i nivo blicaOtvor blende
I[ samo blic ]Nivo blica
  1. Ako se blic ne koristi kada je [ Uključeno ] odabrano za [ Auto ISO sensitivity control ] i [ Blic/brzina ], [ Blic/brzina/otvor blende ] ili [ Blic/otvor blende ] je odabrano za e5 [ Auto bracketing (režim M ) ], ISO osjetljivost će biti fiksirana na vrijednost za prvi snimak u svakoj sekvenci bracketinga.

Blic bracketing

Bracketing blica se izvodi samo sa i-TTL ili q A (automatski otvor blende) kontrolom blica.

A Prilagođene postavke: Fino podešavanje postavki kamere