Wanneer je eerste foto niet kan wachten

Klaar maken

 1. Plaats de batterij en geheugenkaart ( De batterij en een geheugenkaart plaatsen ).

  Voor informatie over het opladen van de batterij, zie " De batterij opladen " ( De batterij opladen ).
 2. Een lens bevestigen ( Een lens bevestigen ).
  • Lijn de indicator op de camerabody uit met de indicator op de lens ( q ) en draai de lens in de aangegeven richting ( w ).
  • Aan de camera kan een riem worden bevestigd. Voor meer informatie, zie " De riem bevestigen " ( De riem bevestigen ).
 3. Zet de camera aan, kies een taal en stel de klok in ( De camera aanzetten ).

Maak ( Foto's maken ( b auto ) ) en bekijk ( Foto's bekijken ) foto's

 1. Draai de keuzeschakelaar naar AUTO ( b ).
 2. Druk om scherp te stellen de ontspanknop half in (dwz druk de ontspanknop licht in en stop wanneer deze half wordt ingedrukt).
 3. Zonder uw vinger van de ontspanknop te halen, drukt u de knop helemaal in om de foto te maken.
 4. Bekijk de foto.