Opbergmap

 1. G knop
 2. C foto-opnamemenu

Kies de map waarin volgende foto's worden opgeslagen.

1Map
2Map nummer
3Naam van de map

Mappen hernoemen

De standaard mapnaam, die achter het mapnummer verschijnt, is "NZ_FC". Selecteer [ Hernoemen ] om de naam die aan nieuwe mappen is toegewezen te wijzigen.

 • Bestaande mappen kunnen niet worden hernoemd.
 • Indien gewenst kan de standaardnaam voor volgende mappen worden hersteld door de O knop ingedrukt te houden terwijl het toetsenbord wordt weergegeven.

Tekstinvoer

Er wordt een toetsenbord weergegeven wanneer tekstinvoer vereist is.

 • Tik op letters op het scherm om ze in te voegen op de huidige cursorpositie. U kunt ook tekens invoeren door ze te markeren met de multi-selector en op J te drukken.
  1Tekstweergavegebied
  2Toetsenbord gebied
 • Om de cursor naar een nieuwe positie te verplaatsen, tikt u op het scherm of draait u aan de hoofdinstelschijf.
 • Als een teken wordt ingevoerd terwijl het tekstweergavegebied vol is, wordt het meest rechtse teken verwijderd.
 • Druk op de knop O om het teken onder de cursor te verwijderen.
 • Druk op X om de invoer te voltooien.
 • Druk op G om af te sluiten zonder tekstinvoer te voltooien.

Selecteer map op nummer

De map waarin volgende foto's worden opgeslagen, kan op nummer worden geselecteerd. Als er nog geen map met het opgegeven nummer bestaat, wordt er een nieuwe map gemaakt.

 1. Kies [Selecteer map op nummer ].
  • Markeer [ Selecteer map op nummer ] en druk op 2 om het dialoogvenster [ Selecteer map op nummer ] weer te geven.
 2. Kies een mapnummer.
  • Druk op 4 of 2 om cijfers te markeren.
  • Druk op 1 of 3 om het gemarkeerde cijfer te wijzigen.
 3. Bewaar aanpassingen en sluit.
  • Als er al een map met het geselecteerde nummer bestaat, wordt links van het mapnummer een W , X of Y pictogram weergegeven. Druk op J om de bewerking te voltooien en terug te keren naar het hoofdmenu; als u een map kiest die is gemarkeerd met W of X , wordt deze geselecteerd als de map voor nieuwe foto's.
  • Als u een mapnummer kiest dat nog niet bestaat, wordt er een nieuwe map gemaakt met dat nummer wanneer u op J drukt.
  • In beide gevallen worden volgende foto's opgeslagen in de gekozen map.
  • Druk op de G knop om af te sluiten zonder de opslagmap te wijzigen.

Map pictogrammen

Mappen in het dialoogvenster [ Selecteer map op nummer ] worden weergegeven door W als ze leeg zijn, door Y als ze vol zijn (met 5000 foto's of een foto met nummer 9999), of door X als ze gedeeltelijk vol zijn. Een Y pictogram geeft aan dat er geen foto's meer in de map kunnen worden opgeslagen.

Selecteer map uit de lijst

Kiezen uit een lijst met bestaande mappen:

 1. Kies [Selecteer map uit lijst].

  Markeer [ Selecteer map uit lijst ] en druk op 2 om het dialoogvenster [ Selecteer map uit lijst ] weer te geven.
 2. Markeer een map.
  Druk op 1 of 3 om een map te markeren.
 3. Selecteer de gemarkeerde map.
  • Druk op J om de gemarkeerde map te selecteren en terug te keren naar het hoofdmenu.
  • Volgende foto's worden opgeslagen in de geselecteerde map.

Map- en bestandsnummers

 • Zodra het mapnummer 999 heeft bereikt, stopt de camera automatisch met het maken van nieuwe mappen en schakelt de ontspanknop uit als:
  • de huidige map bevat 5000 foto's (daarnaast wordt video-opname uitgeschakeld als de camera berekent dat het aantal bestanden dat nodig is om een video van de maximale lengte op te nemen, zou resulteren in een map met meer dan 5000 bestanden), of
  • de huidige map bevat een foto met het nummer 9999 (bovendien wordt video-opname uitgeschakeld als de camera berekent dat het aantal bestanden dat nodig is om een video van de maximale lengte op te nemen, zou resulteren in een bestand met een nummer hoger dan 9999).
 • Als er nog ruimte is op de geheugenkaart, kunt u toch doorgaan met fotograferen door:
  • een map maken met een nummer lager dan 999 en deze selecteren als de opslagmap, of
  • de opties wijzigen die zijn geselecteerd voor [ Framegrootte/framesnelheid ] en [ Videokwaliteit ] voordat u video's opneemt.

Opstarttijd

Er kan extra tijd nodig zijn voor het opstarten van de camera als de geheugenkaart een zeer groot aantal bestanden of mappen bevat.