Lange sluitertijd NR

  1. G knop
  2. C foto-opnamemenu

Verminder "ruis" (heldere vlekken of waas) in foto's gemaakt met lange sluitertijden.

OptieBeschrijving
[ Aan ]Verminder ruis in foto's die zijn gemaakt met sluitertijden die langer zijn dan 1 s.
[ Uit ]Ruisonderdrukking bij lange blootstelling uitgeschakeld.

Ruisonderdrukking met lange belichtingstijden wordt uitgevoerd nadat de foto is gemaakt. Tijdens de verwerking verschijnt [ Ruisonderdrukking uitvoeren ] in de opnameweergave. Er kunnen pas foto's worden gemaakt als het bericht van het display is verdwenen. De tijd die nodig is om foto's te verwerken na het fotograferen verdubbelt ongeveer.

Ruisonderdrukking bij lange blootstelling

Als de camera wordt uitgeschakeld voordat de verwerking is voltooid, wordt de foto opgeslagen, maar wordt er geen ruisonderdrukking uitgevoerd.