Stille fotografie

Om de elektronische sluiter in te schakelen en het geluid en de trillingen die worden veroorzaakt door de werking van de mechanische sluiter te elimineren, selecteert u [ Aan ] voor [ Stille fotografie ] in het foto-opnamemenu.

 • Er wordt een pictogram weergegeven terwijl stille fotografie van kracht is.
 • De elektronische sluiter wordt gebruikt, ongeacht de optie die is geselecteerd voor persoonlijke instelling d4 [ Sluitertype ].
 • Als een andere ontspanstand dan [ Continu H (verlengd) ] is geselecteerd, wordt het scherm even donker wanneer de sluiter wordt ontspannen. Dit geeft aan dat er een foto is gemaakt.
 • Ongeacht de instellingen die zijn geselecteerd voor [ Piepopties ] in het setup-menu, klinken er geen pieptonen wanneer de camera scherpstelt of terwijl de zelfontspanner in werking is.
 • Als u stille fotografie inschakelt, worden sommige functies uitgeschakeld, waaronder:
  • de flits,
  • ruisonderdrukking bij lange blootstelling,
  • flikkerreductie, en
  • hoge ISO-gevoeligheden (Hi 1, Hi 2).

Stille fotografie

 • Als u [ Aan ] selecteert voor [ Stille fotografie ], wordt de camera niet volledig stilgezet. Camerageluiden kunnen nog steeds hoorbaar zijn, bijvoorbeeld tijdens autofocus of diafragma-aanpassing, in het laatste geval het duidelijkst bij diafragma's kleiner (dwz bij hogere f-waarden) dan f/5.6.
 • U ziet mogelijk het volgende op foto's en in de opnameweergave:
  • Flikkering of strepen in scènes die worden verlicht door bronnen zoals fluorescerende lampen, kwikdamplampen of natriumlampen
  • Vervorming als gevolg van beweging (bewegende onderwerpen kunnen vervormd zijn, of het hele beeld kan vervormd lijken als de camera tijdens het fotograferen wordt bewogen)
  • Gekartelde randen, kleurfranjes, moiré en heldere vlekken in het scherm
  • Heldere gebieden of banden in scènes die worden verlicht door knipperende borden en andere onderbroken lichtbronnen of wanneer het onderwerp kort wordt verlicht door een stroboscoop of een andere heldere, kortstondige lichtbron
 • De beeldsnelheid voor burst-fotografie verandert wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Stille fotografie ] (Framevoortgangssnelheid ).
 • Stille fotografie dempt de sluiter, maar dit ontslaat fotografen niet van de noodzaak om de privacy en beeldrechten van hun onderwerpen te respecteren.