a2: AF-S-prioriteitselectie

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies of er foto's kunnen worden gemaakt voordat de camera scherpstelt wanneer AF-S is geselecteerd.

OptieBeschrijving
G[ Vrijgeven ]Foto's kunnen worden gemaakt wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt (ontspanprioriteit).
F[ Focus ]Er kunnen alleen foto's worden gemaakt als de camera is scherpgesteld (focusprioriteit).

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen