De moduskiezer

Gebruik de moduskiezer om te kiezen of sluitertijd en/of diafragma handmatig kunnen worden aangepast of automatisch worden ingesteld door de camera.

De moduskiezer gebruiken

Gebruik de moduskiezer om een opnamemodus te kiezen.

ModusBeschrijving
AUTO ( b )AutoEen eenvoudige "richt-en-schiet"-modus waarbij de camera de leiding heeft over de instellingen ( Foto's maken ( b auto) , Video's opnemen ( b auto) ).
PGeprogrammeerd automatischDe camera stelt sluitertijd en diafragma in voor een optimale belichting.
SSluitertijdvoorkeuzeGebruik om beweging te bevriezen of te vervagen. Je kiest de sluitertijd; de camera selecteert het diafragma voor de beste resultaten.
EENDiafragmaprioriteit automatischGebruik om achtergronden te vervagen of om zowel voorgrond als achtergrond scherp te stellen. Je kiest het diafragma; de camera selecteert de sluitertijd voor de beste resultaten.
mHandmatigJe regelt zowel de sluitertijd als het diafragma. Stel de sluitertijd in op "bulb" of "time" voor lange tijdopnamen.

P (geprogrammeerd automatisch)

 • In deze modus past de camera automatisch de sluitertijd en het diafragma aan volgens een ingebouwd programma om in de meeste situaties een optimale belichting te garanderen.
 • Verschillende combinaties van sluitertijd en diafragma die dezelfde belichting produceren, kunnen worden geselecteerd door aan de hoofdinstelschijf te draaien ("flexibel programma").
  • Terwijl het flexibele programma actief is, wordt een flexibel programma-indicator ( U ) weergegeven.
  • Om de standaard sluitertijd- en diafragma-instellingen te herstellen, draait u aan de hoofdinstelschijf totdat de indicator niet langer wordt weergegeven. Het flexibele programma eindigt ook wanneer de moduskiezer naar een andere instelling wordt gedraaid of de camera wordt uitgeschakeld.

S (automatische sluitertijdvoorkeuze)

 • In sluitertijdvoorkeuze kies je de sluitertijd terwijl de camera automatisch het diafragma aanpast voor een optimale belichting. Kies korte sluitertijden om beweging te "bevriezen", lange sluitertijden om beweging te suggereren door bewegende objecten onscherp te maken.
 • Draai aan de sluitertijdknop om de sluitertijd in te stellen.
 • Om [ X ] of [ T ] te selecteren, of om te veranderen van [ 1/3STEP ], [ X ], [ T ] of [ B ], draait u terwijl u de ontspanknop van de sluitertijdknop indrukt.
  1 1/4000 s–1/2 s
  2 1-4 s (rode tekst)
  3 X (flitssynchronisatie) ( e1: flitssynchronisatiesnelheid )
  4 1/3STEP (1/3 stap) ( Selecteren van sluitertijd in stapgroottes van 1/3 (standen S en M) )
 • In stand S zijn lange belichtingstijden ( Lange tijdopnamen ) niet beschikbaar, zelfs niet als de sluitertijdknop is ingesteld op [ B ] (Bulb) of [ T ] (Tijd). Selecteer stand M om lange belichtingstijden te maken.

Sluitertijd selecteren in stapgroottes van 1/3 (standen S en M)

Als de sluitertijdknop is ingesteld op [ 1/3STEP ], kunt u de hoofdinstelschijf gebruiken om de sluitertijd te wijzigen.

 • De sluitertijd kan worden ingesteld op waarden tussen 1/4000 en 30 s in stapgroottes van 1/3 of [ X ]. In modus M kunt u ook [ B ] (Bulb) of [ T ] (Tijd) selecteren.
 • U kunt de sluitertijd als volgt instellen met andere middelen dan de instelknop voor de sluitertijd.

A (diafragmaprioriteit automatisch)

 • Bij diafragmavoorkeuze kies je het diafragma terwijl de camera automatisch de sluitertijd aanpast voor een optimale belichting.
 • Het diafragma kan worden aangepast door aan de secundaire instelschijf te draaien.
 • De minimale en maximale waarden voor diafragma variëren met de lens.

Belichtingsinstellingen videomodus

De volgende video-instellingen kunnen tijdens het opnemen worden aangepast:

ModusOpeningSnelheidISO-gevoeligheid
P , S 12
EEN42
m4443
 1. Belichtingsregeling in opnamestand S is hetzelfde als in stand P.
 2. De bovengrens voor ISO-gevoeligheid kan worden geselecteerd met behulp van het item [ ISO -gevoeligheidsinstellingen ] > [ Maximale gevoeligheid ] in het video-opnamemenu.
 3. Als [ Aan ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Auto ISO-regeling (modus M) ] in het video-opnamemenu, kan de bovengrens voor ISO-gevoeligheid worden geselecteerd met [ Maximale gevoeligheid ].

M (handmatig)

 • Je regelt zowel de sluitertijd als het diafragma. Kies deze modus voor lange tijdopnamen van onderwerpen als vuurwerk of de nachtelijke hemel (“Bulb”- of “Tijd”-fotografie, Lange tijdopnamen ).
 • Sluitertijd ( w ) en diafragma ( e ) kunnen worden aangepast aan de hand van de belichtingsaanduidingen ( q ).

Sluitertijd

 • Draai aan de sluitertijdknop om de sluitertijd in te stellen.
 • Om [ X ] of [ T ] te selecteren, of om te veranderen van [ 1/3STEP ], [ X ], [ T ] of [ B ], draait u terwijl u de ontspanknop van de sluitertijdknop indrukt.
 • Als de sluitertijdknop is ingesteld op [ 1/3STEP ], kunt u de hoofdinstelschijf gebruiken om de sluitertijd te wijzigen. De sluitertijd kan ook worden ingesteld op 15 s of 30 s ( Sluitertijd selecteren in stapgroottes van 1/3 (standen S en M) ).
11/4000 s–1/2 s
21-4 s (rode tekst)
3B (Bulb) ( Lange tijdopnamen )
4T (Tijd) ( Lange tijdopnamen )
5X (flitssynchronisatie) ( e1: flitssynchronisatiesnelheid )
61/3STEP (1/3 stap) ( Selecteren van sluitertijd in stapgroottes van 1/3 (standen S en M) )

Opening

 • Het diafragma kan worden aangepast door aan de secundaire instelschijf te draaien.
 • De minimale en maximale waarden voor diafragma variëren met de lens.

Belichtingsindicatoren

 • Het verschil tussen de belichtingswaarde die het resultaat is van de door u ingestelde combinatie van sluitertijd, diafragma en ISO-gevoeligheid, en de juiste belichtingswaarde gemeten door de camera, wordt weergegeven in de monitor en de zoeker. Deze "belichtingsindicatoren" worden als volgt weergegeven.
  Weergave Optimale belichting Onderbelicht met 1 / 3 LW Overbelicht met meer dan 3 1 / 3 EV
  Toezicht houden op
  zoeker
 • Als belichtingscompensatie werd uitgevoerd in modus M , verandert de referentiewaarde voor juiste belichting in de belichtingsindicator.

Blootstellingswaarschuwing

De displays knipperen als de geselecteerde instellingen de limieten van het belichtingsmeetsysteem overschrijden.

Verlenging sluitertijd

Als persoonlijke instelling d5 [ Verlengde sluitertijden (M) ] is ingesteld op [ Aan ], kunt u een sluitertijd van maximaal 900 s (15 min) selecteren in stand M wanneer de sluitertijdknop is ingesteld op [ 1/3STEP ].

 • Als u de sluitertijd verlengt, wordt de belichtingsaanduiding niet weergegeven.

Automatische instelling van de ISO-gevoeligheid (modus M)

Als automatische instelling van de ISO-gevoeligheid (ISO-gevoeligheidsinstellingen , ISO -gevoeligheidsinstellingen) is ingeschakeld, wordt de ISO-gevoeligheid automatisch aangepast voor optimale belichting bij de geselecteerde sluitertijd en diafragma.

Lange tijd-blootstellingen

De camera biedt twee opties voor lange tijdopnamen: “Bulb” en “Time”. Lange tijdopnamen kunnen worden gebruikt voor foto's van vuurwerk, nachtelijke landschappen, de sterren of bewegende lichten.

Een belichtingsopname van 35 seconden met een sluitertijd van "Bulb" en een diafragma van f/25
SluitertijdBeschrijving
LampDe sluiter blijft open staan zolang de ontspanknop ingedrukt wordt gehouden.
TijdDe belichting begint wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt en eindigt wanneer de knop een tweede keer wordt ingedrukt.
 1. Houd de camera stil, bijvoorbeeld door een statief te gebruiken.
 2. Draai de moduskiezer naar M.
 3. Draai aan de sluitertijdknop en stel de sluitertijd in op Bulb (“Bulb”) of Tijd (“Time”).
  Lamp
  Tijd
  • Als de sluitertijdknop is ingesteld op [ 1/3STEP ], gebruik dan de hoofdinstelschijf om deze in te stellen op Bulb of Tijd.
 4. Stel scherp en start de belichting.
  • “Bulb” : Druk de ontspanknop helemaal in om de belichting te starten. Houd de ontspanknop ingedrukt tijdens de belichting.
  • “Tijd” : Druk de ontspanknop helemaal in om de belichting te starten.
 5. Beëindig de blootstelling.
  • "Bulb" : Til uw vinger van de ontspanknop.
  • "Tijd" : Druk de ontspanknop een tweede keer helemaal in.

Lange tijd-blootstellingen

 • Merk op dat "ruis" (heldere vlekken, willekeurig verdeelde heldere pixels of waas) aanwezig kan zijn bij lange sluitertijden.
 • Heldere vlekken en mist kunnen worden verminderd door [ Aan ] te kiezen voor [ NR . lange belichting ] in het foto-opnamemenu.
 • Nikon raadt het gebruik van een volledig opgeladen batterij of een optionele lichtnetlaadadapter aan om stroomverlies tijdens lange belichtingstijden te voorkomen.
 • Het gebruik van een statief wordt aanbevolen om onscherpte te verminderen.
 • Als u de optionele ML-L7- afstandsbediening gebruikt, wordt tijdfotografie zelfs tijdens bulbfotografie uitgevoerd.