De moduskiezer

Gebruik de moduskiezer om te kiezen of sluitertijd en/of diafragma handmatig kunnen worden aangepast of automatisch door de camera worden ingesteld.

De moduskiezer gebruiken

Gebruik de moduskiezer om een opnamemodus te kiezen.

modusBeschrijving
AUTO ( b )AutoEen eenvoudige "richten-en-maken"-modus waarbij de camera de leiding heeft over de instellingen (Foto's maken ( b auto) ,Video's opnemen ( b auto) ).
PGeprogrammeerd automatischDe camera stelt de sluitertijd en het diafragma in voor een optimale belichting.
SSluitertijdvoorkeuze autoGebruik om beweging te bevriezen of te vervagen. U kiest de sluitertijd; de camera selecteert het diafragma voor het beste resultaat.
EENDiafragmavoorrang autoGebruik om achtergronden te vervagen of om zowel de voorgrond als de achtergrond scherp te stellen. U kiest het diafragma; de camera selecteert de sluitertijd voor het beste resultaat.
MHandleidingJe regelt zowel de sluitertijd als het diafragma. Stel de sluitertijd in op "bulb" of "time" voor lange tijdopnamen.

P (geprogrammeerd automatisch)

 • In deze modus past de camera automatisch de sluitertijd en het diafragma aan volgens een ingebouwd programma om in de meeste situaties voor een optimale belichting te zorgen.
 • Verschillende combinaties van sluitertijd en diafragma die dezelfde belichting produceren, kunnen worden geselecteerd door aan de hoofdinstelschijf te draaien ("flexibel programma").
  • Terwijl het flexibele programma van kracht is, wordt een flexibele programma-indicator ( U ) weergegeven.
  • Om de standaardinstellingen voor sluitertijd en diafragma te herstellen, draait u aan de hoofdinstelschijf totdat de indicator niet langer wordt weergegeven. Flexibel programma eindigt ook wanneer de moduskiezer naar een andere stand wordt gedraaid of de camera wordt uitgeschakeld.

S (automatische sluitertijd)

 • Bij sluitertijdvoorkeuze kiest u de sluitertijd terwijl de camera automatisch het diafragma aanpast voor een optimale belichting. Kies korte sluitertijden om beweging te "bevriezen", lange sluitertijden om beweging te suggereren door bewegende objecten onscherp te maken.
 • Draai aan de sluitertijdknop om de sluitertijd in te stellen.
 • Om [ X ] of [ T ] te selecteren, of om te veranderen van [ 1/3STEP ], [ X ], [ T ] of [ B ], draait u terwijl u de ontgrendeling van de sluitertijdknop ingedrukt houdt.
  11/4000 s–1/2 s
  21–4 s (rode tekst)
  3X (Flitssynchronisatie) (e1: flitssynchronisatiesnelheid )
  41/3STAP (1/3 stap) (Sluitertijd selecteren in stappen van 1/3 (standen S en M) )
 • In stand S , lange belichtingen (Lange tijdopnamen ) zijn niet beschikbaar, zelfs niet als de sluitertijdschijf is ingesteld op [ B ] (Bulb) of [ T ] (Tijd). Selecteer stand M om lange belichtingen uit te voeren.

Sluitertijd selecteren in stappen van 1/3 (standen S en M)

Als de sluitertijdschijf is ingesteld op [ 1/3STEP ], kunt u de hoofdinstelschijf gebruiken om de sluitertijd te wijzigen.

 • De sluitertijd kan worden ingesteld op waarden tussen 1/4000 en 30 sec. in stapgrootten van 1/3 of [ X ]. In modus M kunt u ook [ B ] (Bulb) of [ T ] (Tijd) selecteren.
 • U kunt de sluitertijd op een andere manier dan met de sluitertijdknop als volgt instellen.

A (automatisch diafragmavoorkeuze)

 • Bij diafragmavoorkeuze kiest u het diafragma terwijl de camera automatisch de sluitertijd aanpast voor een optimale belichting.
 • Het diafragma kan worden aangepast door aan de secundaire instelschijf te draaien.
 • De minimum- en maximumwaarden voor het diafragma variëren per lens.

Belichtingsinstellingen voor videomodus

Tijdens de opname kunnen de volgende video-instellingen worden aangepast:

modusOpeningSnelheidISO-gevoeligheid
P , S 12
EEN42
M4443
 1. Belichtingsregeling in opnamestand S is hetzelfde als in stand P .
 2. De bovengrens voor ISO-gevoeligheid kan worden geselecteerd met behulp van het item [ ISO -gevoeligheidsinstellingen] > [ Maximale gevoeligheid ] in het video-opnamemenu.
 3. Als [ Aan ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Auto ISO-regeling (modus M) ] in het video-opnamemenu, kan de bovengrens voor ISO-gevoeligheid worden geselecteerd met behulp van [ Maximale gevoeligheid ].

M (handmatig)

 • Je regelt zowel de sluitertijd als het diafragma. Kies deze stand voor lange tijdopnamen van onderwerpen als vuurwerk of de nachtelijke hemel ("Bulb"- of "Time"-fotografie,Lange tijdopnamen ).
 • De sluitertijd ( w ) en het diafragma ( e ) kunnen worden aangepast aan de hand van de belichtingsaanduidingen ( q ).

Sluitertijd

 • Draai aan de sluitertijdschijf om de sluitertijd in te stellen.
 • Om [ X ] of [ T ] te selecteren, of om te veranderen van [ 1/3STEP ], [ X ], [ T ] of [ B ], draait u terwijl u de ontgrendeling van de sluitertijdknop ingedrukt houdt.
 • Als de sluitertijdschijf is ingesteld op [ 1/3STEP ], kunt u de hoofdinstelschijf gebruiken om de sluitertijd te wijzigen. Sluitertijd kan ook worden ingesteld op 15 s of 30 s (Sluitertijd selecteren in stappen van 1/3 (standen S en M) ).
11/4000 s–1/2 s
21–4 s (rode tekst)
3B (lamp) (Lange tijdopnamen )
4T (Tijd) (Lange tijdopnamen )
5X (Flitssynchronisatie) (e1: flitssynchronisatiesnelheid )
61/3STAP (1/3 stap) (Sluitertijd selecteren in stappen van 1/3 (standen S en M) )

Opening

 • Het diafragma kan worden aangepast door aan de secundaire instelschijf te draaien.
 • De minimum- en maximumwaarden voor het diafragma variëren per lens.

Belichtingsindicatoren

 • Het verschil tussen de belichtingswaarde die het resultaat is van uw instellingscombinatie van sluitertijd, diafragma en ISO-gevoeligheid, en de juiste belichtingswaarde gemeten door de camera, wordt weergegeven in de monitor en de zoeker. Deze "belichtingsindicatoren" worden als volgt weergegeven.
  WeergaveOptimale belichtingOnderbelicht met 1/3 LWOverbelicht met meer dan 3 1/3 LW
  Monitor
  Zoeker
 • Als belichtingscompensatie is uitgevoerd in stand M , verandert de referentiewaarde voor juiste belichting in de belichtingsindicator.

Blootstellingswaarschuwing

De displays knipperen als de geselecteerde instellingen de limieten van het belichtingsmeetsysteem overschrijden.

Verlenging van de sluitertijd

Als persoonlijke instelling d5 [ Verlengde sluitertijden (M) ] is ingesteld op [ Aan ], kunt u een sluitertijd van maximaal 900 sec. (15 min) selecteren in stand M wanneer de sluitertijdschijf is ingesteld op [ 1/3STEP ].

 • Als u de sluitertijd verlengt, wordt de belichtingsaanduiding niet weergegeven.

Automatische ISO-gevoeligheidsregeling (stand M)

Als automatische instelling van ISO-gevoeligheid (ISO-gevoeligheidsinstellingen ,ISO-gevoeligheidsinstellingen ) is ingeschakeld, wordt de ISO-gevoeligheid automatisch aangepast voor een optimale belichting bij de geselecteerde sluitertijd en diafragma.

Lange tijdopnamen

De camera biedt twee opties voor lange tijdopnamen: "Bulb" en "Time". Lange tijdopnamen kunnen worden gebruikt voor foto's van vuurwerk, nachtlandschappen, sterren of bewegende lichten.

Een opname van 35 seconden met een sluitertijd van "Bulb" en een diafragma van f/25
SluitertijdBeschrijving
LampDe sluiter blijft open zolang de ontspanknop ingedrukt wordt gehouden.
TijdDe belichting begint wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt en eindigt wanneer de knop een tweede keer wordt ingedrukt.
 1. Houd de camera stil, bijvoorbeeld door een statief te gebruiken.
 2. Draai de moduskiezer naar M.
 3. Draai aan de sluitertijdknop en stel de sluitertijd in op Bulb ("Bulb") of Time ("Time").
  Lamp
  Tijd
  • Als de sluitertijdschijf is ingesteld op [ 1/3STEP ], gebruik dan de hoofdinstelschijf om deze in te stellen op Bulb of Tijd.
 4. Stel scherp en start de belichting.
  • "Bulb" : Druk de ontspanknop helemaal in om de belichting te starten. Houd de ontspanknop ingedrukt tijdens de belichting.
  • "Tijd" : Druk de ontspanknop helemaal in om de belichting te starten.
 5. Beëindig de belichting.
  • "Bulb" : haal uw vinger van de ontspanknop.
  • "Tijd" : druk de ontspanknop een tweede keer helemaal in.

Lange tijdopnamen

 • Merk op dat "ruis" (heldere vlekken, willekeurig verdeelde heldere pixels of waas) aanwezig kan zijn bij lange belichtingen.
 • Heldere vlekken en mist kunnen worden verminderd door [ Aan ] te kiezen voor [ NR lange belichting ] in het foto-opnamemenu.
 • Nikon raadt het gebruik van een volledig opgeladen batterij of een optionele lichtnetlaadadapter aan om stroomverlies tijdens lange belichtingstijden te voorkomen.
 • Het gebruik van een statief wordt aanbevolen om onscherpte te verminderen.
 • Als u de optionele ML-L7-afstandsbediening gebruikt, wordt zelfs bij bulbfotografie tijdfotografie uitgevoerd.