Automatische bracketing

 1. G knop
 2. C foto-opnamemenu

Varieer de belichting, het flitsniveau, Actieve D-Lighting (ADL) of witbalans lichtjes bij elke opname, waarbij de huidige waarde wordt "geaccentueerd". Bracketing kan worden gebruikt in situaties waarin het moeilijk is om de juiste instellingen te vinden en er geen tijd is om de resultaten te controleren en instellingen bij elke opname aan te passen, of om te experimenteren met verschillende instellingen voor hetzelfde onderwerp.

OptieBeschrijving
[ Automatische bracketingset ]Kies de instelling of instellingen tussen bracketing wanneer automatische bracketing actief is.
 • [ AE & flitsbracketing ]: voer zowel belichtings- als flitsbracketing uit.
 • [ AE-bracketing ]: Belichting alleen bracketing.
 • [ Flitsbracketing ]: voer alleen bracketing op flitsniveau uit.
 • [ WB-bracketing ]: voer witbalansbracketing uit.
 • [ ADL-bracketing ]: voer bracketing uit met actieve D-Lighting.
[ Aantal opnamen ]Kies het aantal opnamen in de reeks van bracketing.
[ Toename ]Kies de mate waarin de geselecteerde instellingen variëren bij elke opname wanneer een andere optie dan [ ADL-bracketing ] is geselecteerd voor [ Auto bracketing-set ].
[ Bedrag ]Kies hoe Actieve D-Lighting varieert bij elke opname wanneer [ ADL-bracketing ] is geselecteerd voor [ Auto bracketing-set ].

Belichting en flitsbracketing

Geen belichtingscompensatie
Belichting gewijzigd door: –1 EV
Belichting gewijzigd door: +1 EV
 1. Selecteer [ AE & flitsbracketing ], [ AE bracketing ] of [ Flitsbracketing ] voor [ Auto bracketing set ].
  De opties [ Aantal opnamen ] en [ Verhogen ] worden weergegeven.
 2. Kies het aantal opnamen.
  • Markeer [ Aantal opnamen ] en druk op 4 of 2 om het aantal opnamen in de bracketingreeks te kiezen.
  • Bij andere instellingen dan [ 0F ] verschijnt een bracketingpictogram op het scherm.
 3. Selecteer een belichtingsstap.
  • Markeer [ Increment ] en druk op 4 of 2 om de bracketingtoename te kiezen.
  • De grootte van de stap kan worden gekozen uit 0,3 (1/3 stap), 0,7 (2/3 stap), 1,0 (1 stap), 2,0 (2 stappen) of 3,0 (3 stappen). Bracketingprogramma's met een toename van 2,0 of 3,0 EV bieden maximaal 5 opnamen. Als een waarde van 7 of 9 is geselecteerd in stap 2, wordt het aantal opnamen automatisch ingesteld op 5.
  • De bracketingprogramma's met een toename van 0,3 EV staan hieronder vermeld.
  [ Aantal opnamen ]Belichtings- en flitsbracketing-indicatorAantal opnamenBracketingvolgorde (EV's)
  0F00
  +3F30/+0.3/+0.7
  -3F30/-0.7/-0.3
  +2F20/+0.3
  -2F20/-0.3
  3F30/-0.3/+0.3
  5F50/-0.7/-0.3/+0.3/+0.7
  7F70/-1.0/-0.7/-0.3/+0.3/
  +0,7/+1,0
  9F90/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/+0.3/
  +0,7/+1,0/+1,3
 4. Foto's maken.
  • Neem het aantal foto's in het bracketingprogramma.
  • Op het display worden de gewijzigde waarden voor sluitertijd en diafragma weergegeven.
  • Terwijl bracketing actief is, toont het display een bracketingpictogram, een voortgangsindicator voor bracketing en het aantal resterende opnamen in de bracketingreeks. Na elke opname verdwijnt een segment van de indicator en wordt het aantal resterende opnames met één verminderd.
   Aantal schoten: 3
   Verhoging: 0.7
   Weergave na eerste opname
  • Belichtingswijzigingen als gevolg van bracketing worden toegevoegd aan de wijzigingen die zijn gemaakt met belichtingscompensatie.

Bracketing annuleren

Om bracketing te annuleren, selecteert u [ 0F ] voor [ Aantal opnamen ].

Belichtingsopties

Wanneer [ AE & flitsbracketing ] is geselecteerd, varieert de camera zowel de belichting als het flitsniveau. Selecteer [ AE-bracketing ] om alleen de belichting te variëren, [ Flitsbracketing ] om alleen het flitsniveau te variëren. Merk op dat flitsbracketing alleen beschikbaar is in i-DDL en, indien ondersteund, automatisch diafragma ( q A ) flitsregelingsstanden ( i-DDL-flitsregeling , compatibele flitsers ).

Belichting en flitsbracketing

 • In continue ontspanstanden wordt de opname gepauzeerd nadat het aantal opnamen is gemaakt dat is opgegeven in het bracketingprogramma. De opname wordt hervat de volgende keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt.
 • Als de camera wordt uitgeschakeld voordat alle opnamen in de reeks zijn gemaakt, wordt bracketing hervat vanaf de eerste opname in de reeks wanneer de camera wordt ingeschakeld.
 • Als de geheugenkaart vol raakt voordat alle opnamen in de reeks zijn gemaakt, kan de opname worden hervat vanaf de volgende opname in de reeks nadat de geheugenkaart is vervangen.

Belichtingsbracketing

De instellingen (sluitertijd en/of diafragma) die tijdens belichtingsbracketing worden gewijzigd, verschillen per opnamemodus.

ModusInstelling
PSluitertijd en diafragma 1
SDiafragma 1
EENSluitertijd 1
mSluitertijd 2, 3
 1. Als [ Aan ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Automatische instelling ISO-gevoeligheid ] in het foto-opnamemenu, zal de camera automatisch de ISO-gevoeligheid variëren voor een optimale belichting wanneer de limieten van het belichtingssysteem van de camera worden overschreden.
 2. Als [ Aan ] is geselecteerd voor [ ISO -gevoeligheidsinstellingen ] > [ Automatische ISO-gevoeligheidsregeling ] in het foto-opnamemenu, zal de camera eerst automatische ISO-gevoeligheidsregeling gebruiken om de belichting zo dicht mogelijk bij het optimale te brengen en deze belichting vervolgens te bracketen door wisselende sluitertijd.
 3. Gebruik persoonlijke instelling e5 [ Auto bracketing (modus M) ] om te kiezen of de camera de sluitertijd, het diafragma of zowel de sluitertijd als het diafragma varieert.

Witbalansbracketing

 1. Selecteer [ WB bracketing ] voor [ Auto bracketing set ].
  De opties [ Aantal opnamen ] en [ Verhogen ] worden weergegeven.
 2. Kies het aantal opnamen.
  • Markeer [ Aantal opnamen ] en druk op 4 of 2 om het aantal opnamen in de bracketingreeks te kiezen.
  • Bij andere instellingen dan [ 0F ] verschijnt een bracketingpictogram op het scherm.
 3. Selecteer een verhoging van de witbalans.
  • Markeer [ Increment ] en druk op 4 of 2 om de bracketingtoename te kiezen.
  • De grootte van de stap kan worden gekozen uit 1 (1 stap), 2 (2 stappen) of 3 (3 stappen).
  • Elke stap is gelijk aan 5 mired. Hogere "A"-waarden komen overeen met verhoogde hoeveelheden barnsteen. Hogere "B"-waarden komen overeen met grotere hoeveelheden blauw.
  • De bracketingprogramma's met een stapgrootte van 1 staan hieronder vermeld.
  [ Aantal opnamen ]Indicator voor witbalansbracketingAantal opnamenToename witbalansBelichtingsvolgorde
  0F010
  B3F31B0/B1/B2
  A3F31A0/A2/A1
  B2F21B0/B1
  A2F21A0/A1
  3F31A, 1B0/A1/B1
  5F51A, 1B0/A2/A1/B1/B2
  7F71A, 1B0/A3/A2/A1/B1/B2/B3
  9F91A, 1B0/A4/A3/A2/A1/B1/B2/B3/B4
 4. Foto's maken.
  • Elke opname wordt verwerkt om het aantal kopieën te maken dat is gespecificeerd in het bracketingprogramma, en elke kopie heeft een andere witbalans.
  • Wijzigingen in de witbalans worden toegevoegd aan de witbalansaanpassing die is gemaakt met fijnafstelling van de witbalans.
  • Als het aantal opnamen in het bracketingprogramma groter is dan het aantal resterende opnamen, wordt de ontspanknop uitgeschakeld. Het fotograferen kan beginnen wanneer een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst.

Bracketing annuleren

Om bracketing te annuleren, selecteert u [ 0F ] voor [ Aantal opnamen ].

Beperkingen voor witbalansbracketing

Witbalansbracketing is niet beschikbaar bij beeldkwaliteitsinstellingen van RAW of RAW + JPEG.

Witbalansbracketing

 • Witbalansbracketing is alleen van invloed op de kleurtemperatuur (de amber-blauwe as in de weergave voor fijnafstelling van de witbalans). Er worden geen aanpassingen gemaakt op de groen-magenta as.
 • Als de camera wordt uitgeschakeld tijdens het fotograferen, wordt de camera pas uitgeschakeld nadat alle foto's zijn gemaakt.
 • In de zelfontspannermodus wordt het aantal kopieën dat is gespecificeerd in stap 2 van " Witbalansbracketing " ( Witbalansbracketing ) gemaakt telkens wanneer de sluiter wordt ontspannen, ongeacht de optie geselecteerd voor Persoonlijke instelling c2 [ Zelfontspanner ] > [ Aantal opnamen ].

ADL-bracketing

 1. Selecteer [ ADL-bracketing ] voor [ Auto bracketing-set ].
  De opties [ Aantal opnamen ] en [ Amount ] worden weergegeven.
 2. Kies het aantal opnamen.
  • Markeer [ Aantal opnamen ] en druk op 4 of 2 om het aantal opnamen in de bracketingreeks te kiezen.
  • Bij andere instellingen dan [ 0F ] verschijnt een bracketingpictogram op het scherm.
  • Het aantal opnamen bepaalt de volgorde van de bracketing:
   Aantal opnamen Belichtingsvolgorde
   2 [ Uit ]→Waarde geselecteerd in stap 3
   3 [ Uit ]→[ Laag ]→[ Normaal ]
   4 [ Uit ]→[ Laag ]→[ Normaal ]→[ Hoog ]
   5 [ Uit ]→[ Laag ]→[ Normaal ]→[ Hoog ]→[ Extra hoog ]
  • Als u meer dan twee opnamen heeft gekozen, gaat u verder met stap 4.
 3. Als je 2 opnamen hebt geselecteerd, kies dan de hoeveelheid Actieve D-Lighting.
  • Als het aantal opnamen 2 is, kan de instelling voor Actieve D-Lighting voor de tweede opname worden geselecteerd door [ Amount ] te markeren en op 4 of 2 te drukken.
  • De volgende opties zijn beschikbaar.
   [ Bedrag ] Belichtingsvolgorde
   UIT L [ Uit ] → [ Laag ]
   UIT N [ Uit ] → [ Normaal ]
   UIT H [ Uit ] → [ Hoog ]
   UIT H + [ Uit ] → [ Extra hoog ]
   UIT AUTO [ Uit ] → [ Auto ]
 4. Foto's maken.
  • Neem het aantal foto's in het bracketingprogramma.
  • Terwijl bracketing actief is, toont het display een ADL-bracketingpictogram en het aantal resterende opnamen in de bracketingreeks. Na elk schot wordt het aantal resterende schoten met één verminderd.

ADL-bracketing annuleren

Om bracketing te annuleren, selecteert u [ 0F ] voor [ Aantal opnamen ].

ADL-bracketing

 • In continue ontspanstanden wordt de opname gepauzeerd nadat het aantal opnamen is gemaakt dat is opgegeven in het bracketingprogramma. De opname wordt hervat de volgende keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt.
 • Als de camera wordt uitgeschakeld voordat alle opnamen in de reeks zijn gemaakt, wordt bracketing hervat vanaf de eerste opname in de reeks wanneer de camera wordt ingeschakeld.
 • Als de geheugenkaart vol raakt voordat alle opnamen in de reeks zijn gemaakt, kan de opname worden hervat vanaf de volgende opname in de reeks nadat de geheugenkaart is vervangen.