Automatische bracketing

 1. G knop
 2. C foto-opnamemenu

Varieer de belichting, het flitsniveau, actieve D-Lighting (ADL) of de witbalans enigszins bij elke opname, waarbij de huidige waarde "bracketing" wordt. Bracketing kan worden gebruikt in situaties waarin het moeilijk is om de juiste instellingen te krijgen en er geen tijd is om de resultaten te controleren en de instellingen bij elke opname aan te passen, of om te experimenteren met verschillende instellingen voor hetzelfde onderwerp.

KeuzeBeschrijving
[ Auto-bracketing ingesteld ]Kies de instelling of instellingen voor bracketing wanneer automatische bracketing van kracht is.
 • [ AE & flitsbracketing ]: Voer zowel belichtingsbracketing als flitsniveaubracketing uit.
 • [ AE-bracketing ]: belichting met alleen bracketing.
 • [ Flitsbracketing ]: Voer alleen bracketing op flitsniveau uit.
 • [ Witbalansbracketing ]: voer witbalansbracketing uit.
 • [ ADL-bracketing ]: voer bracketing uit met actieve D-Lighting.
[ Aantal opnamen ]Kies het aantal opnamen in de bracketingreeks.
[ Verhogen ]Kies de mate waarin de geselecteerde instellingen per opname variëren wanneer een andere optie dan [ ADL-bracketing ] is geselecteerd voor [ Auto bracketing-set ].
[ Bedrag ]Kies hoe Actieve D-Lighting varieert bij elke opname wanneer [ ADL-bracketing ] is geselecteerd voor [ Auto bracketing set ].

Belichtings- en flitsbracketing

Geen belichtingscompensatie
Belichting gewijzigd door: –1 LW
Belichting gewijzigd door: +1 EV
 1. Selecteer [AE- & flitsbracketing], [AE-bracketing] of [Flitsbracketing] voor [Auto bracketing set].
  De opties [ Aantal opnamen ] en [ Increment ] worden weergegeven.
 2. Kies het aantal schoten.
  • Markeer [ Aantal opnamen ] en druk op 4 of 2 om het aantal opnamen in de bracketingreeks te kiezen.
  • Bij andere instellingen dan [ 0F ] zal een bracketing-pictogram op het scherm verschijnen.
 3. Selecteer een belichtingsstap.
  • Markeer [ Increment ] en druk op 4 of 2 om de bracketingstap te kiezen.
  • De grootte van de stap kan worden gekozen uit 0,3 (1/3 stap), 0,7 (2/3 stap), 1,0 (1 stap), 2,0 (2 stappen) of 3,0 (3 stappen). Bracketingprogramma's met een toename van 2,0 of 3,0 LW bieden maximaal 5 opnames. Als in stap 2 een waarde van 7 of 9 is geselecteerd, wordt het aantal opnamen automatisch ingesteld op 5.
  • De bracketingprogramma's met een toename van 0,3 LW staan hieronder vermeld.
  [Aantal opnamen]Aanduiding voor belichtings- en flitsbracketingAantal schotenBracketingvolgorde (EV's)
  0F00
  +3F30/+0,3/+0,7
  -3F30/-0,7/-0,3
  +2F20/+0,3
  -2F20/-0,3
  3F30/-0,3/+0,3
  5F50/-0,7/-0,3/+0,3/+0,7
  7F70/-1,0/-0,7/-0,3/+0,3/
  +0,7/+1,0
  9F90/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/+0,3/
  +0,7/+1,0/+1,3
 4. Foto's maken.
  • Neem het aantal foto's in het bracketingprogramma.
  • De gewijzigde waarden voor sluitertijd en diafragma worden op het display weergegeven.
  • Terwijl bracketing actief is, toont het scherm een bracketingpictogram, een bracketingvoortgangsindicator en het aantal resterende opnamen in de bracketingreeks. Na elke opname verdwijnt een segment van de indicator en wordt het aantal resterende opnamen met één verminderd.
   Aantal schoten: 3
   Verhoging: 0,7
   Weergave na eerste opname
  • Belichtingsveranderingen als gevolg van bracketing worden toegevoegd aan die gemaakt met belichtingscompensatie.

Bracketing annuleren

Om bracketing te annuleren, selecteert u [ 0F ] voor [ Aantal opnamen ].

Bracketing-opties

Wanneer [ AE & flitsbracketing ] is geselecteerd, varieert de camera zowel de belichting als het flitsniveau. Selecteer [ AE-bracketing ] om alleen de belichting te variëren, [ Flitsbracketing ] om alleen het flitsniveau te variëren. Merk op dat flitsbracketing alleen beschikbaar is in i-DDL en, indien ondersteund, automatisch diafragma ( q A ) flitsregelingsmodi (i-DDL-flitssturing ,Compatibele flitsers ).

Belichtings- en flitsbracketing

 • In continue ontspanstanden wordt de opname gepauzeerd nadat het aantal opnamen is gemaakt dat is opgegeven in het bracketingprogramma. De volgende keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt, wordt de opname hervat.
 • Als de camera wordt uitgeschakeld voordat alle opnamen in de reeks zijn gemaakt, wordt bracketing hervat vanaf de eerste opname in de reeks wanneer de camera wordt ingeschakeld.
 • Als de geheugenkaart vol is voordat alle opnamen in de reeks zijn gemaakt, kan het fotograferen worden hervat vanaf de volgende opname in de reeks nadat de geheugenkaart is vervangen.

Belichtingsbracketing

De instellingen (sluitertijd en/of diafragma) die tijdens belichtingsbracketing worden gewijzigd, verschillen per opnamemodus.

modusInstelling
PSluitertijd en diafragma 1
SOpening 1
EENSluitertijd 1
MSluitertijd 2, 3
 1. Als [ Aan ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Auto ISO-gevoeligheidsregeling ] in het foto-opnamemenu, zal de camera automatisch de ISO-gevoeligheid variëren voor optimale belichting wanneer de limieten van het belichtingssysteem van de camera worden overschreden.
 2. Als [ Aan ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Auto ISO-gevoeligheidsregeling ] in het foto-opnamemenu, gebruikt de camera eerst automatische ISO-gevoeligheidsregeling om de belichting zo dicht mogelijk bij het optimale te brengen en vervolgens deze belichting te bracketen door variërende sluitertijd.
 3. Gebruik persoonlijke instelling e5 [ Auto bracketing (stand M) ] om te kiezen of de camera de sluitertijd, het diafragma of zowel sluitertijd als diafragma varieert.

Witbalansbracketing

 1. Selecteer [WB bracketing] voor [Auto bracketing set].
  De opties [ Aantal opnamen ] en [ Increment ] worden weergegeven.
 2. Kies het aantal schoten.
  • Markeer [ Aantal opnamen ] en druk op 4 of 2 om het aantal opnamen in de bracketingreeks te kiezen.
  • Bij andere instellingen dan [ 0F ] zal een bracketing-pictogram op het scherm verschijnen.
 3. Selecteer een verhoging van de witbalans.
  • Markeer [ Increment ] en druk op 4 of 2 om de bracketingstap te kiezen.
  • De grootte van de verhoging kan worden gekozen uit 1 (1 stap), 2 (2 stappen) of 3 (3 stappen).
  • Elke stap is gelijk aan 5 mired. Hogere "A"-waarden komen overeen met grotere hoeveelheden barnsteen. Hogere "B"-waarden komen overeen met grotere hoeveelheden blauw.
  • De bracketingprogramma's met een verhoging van 1 staan hieronder vermeld.
  [Aantal opnamen]Indicator voor witbalansbracketingAantal schotenVerhoging van de witbalansBracketingvolgorde
  0F010
  B3F31B0/B1/B2
  A3F31A0/A2/A1
  B2F21B0/B1
  A2F21A0/A1
  3F31A, 1B0/A1/B1
  5F51A, 1B0/A2/A1/B1/B2
  7F71A, 1B0/A3/A2/A1/B1/B2/B3
  9F91A, 1B0/A4/A3/A2/A1/B1/B2/B3/B4
 4. Foto's maken.
  • Elke opname wordt verwerkt om het aantal kopieën te maken dat is opgegeven in het bracketingprogramma, en elke kopie heeft een andere witbalans.
  • Wijzigingen in de witbalans worden toegevoegd aan de witbalansaanpassing die is gemaakt met fijnafstelling van de witbalans.
  • Als het aantal opnamen in het bracketingprogramma groter is dan het aantal resterende opnamen, wordt de ontspanknop uitgeschakeld. Het fotograferen kan beginnen wanneer een nieuwe geheugenkaart is geplaatst.

Bracketing annuleren

Om bracketing te annuleren, selecteert u [ 0F ] voor [ Aantal opnamen ].

Beperkingen voor witbalansbracketing

Witbalansbracketing is niet beschikbaar bij beeldkwaliteitsinstellingen van RAW of RAW + JPEG.

Witbalansbracketing

 • Witbalansbracketing is alleen van invloed op de kleurtemperatuur (de amber-blauwe as in de weergave voor fijnafstemming van de witbalans). Er worden geen aanpassingen gemaakt op de as groen-magenta.
 • Als de camera wordt uitgeschakeld tijdens het maken van opnamen, wordt de camera pas uitgeschakeld nadat alle foto's zijn gemaakt.
 • In de zelfontspannermodus is het aantal kopieën gespecificeerd in stap 2 van "Witbalansbracketing" ( Witbalansbracketing ) wordt gemaakt telkens wanneer de sluiter wordt ontspannen, ongeacht de optie die is geselecteerd voor persoonlijke instelling c2 [ Zelfontspanner ] > [ Aantal opnamen ].

ADL-bracketing

 1. Selecteer [ADL bracketing] voor [Auto bracketing set].
  De opties [ Aantal opnamen ] en [ Aantal ] worden weergegeven.
 2. Kies het aantal schoten.
  • Markeer [ Aantal opnamen ] en druk op 4 of 2 om het aantal opnamen in de bracketingreeks te kiezen.
  • Bij andere instellingen dan [ 0F ] zal een bracketing-pictogram op het scherm verschijnen.
  • Het aantal opnamen bepaalt de bracketingvolgorde:
   Aantal schotenBracketing-volgorde
   2[ Uit ] → Waarde geselecteerd in stap 3
   3[ Uit ]→[ Laag ]→[ Normaal ]
   4[ Uit ]→[ Laag ]→[ Normaal ]→[ Hoog ]
   5[ Uit ]→[ Laag ]→[ Normaal ]→[ Hoog ]→[ Extra hoog ]
  • Als u meer dan twee opnamen hebt gekozen, gaat u verder met stap 4.
 3. Als u 2 opnamen hebt geselecteerd, kiest u de hoeveelheid Actieve D-Lighting.
  • Wanneer het aantal opnamen 2 is, kan de instelling Actieve D-Lighting voor de tweede opname worden geselecteerd door [ Aantal ] te markeren en op 4 of 2 te drukken.
  • De volgende opties zijn beschikbaar.
   [Hoeveelheid]Bracketing-volgorde
   UIT L[ Uit ] → [ Laag ]
   UIT N[ Uit ] → [ Normaal ]
   UIT H[ Uit ] → [ Hoog ]
   UIT H +[ Uit ] → [ Extra hoog ]
   UIT AUTO[ Uit ] → [ Automatisch ]
 4. Foto's maken.
  • Neem het aantal foto's in het bracketingprogramma.
  • Terwijl bracketing actief is, toont het display een ADL-bracketingpictogram en het aantal resterende opnamen in de bracketingreeks. Na elk schot wordt het aantal resterende schoten met één verminderd.

ADL-bracketing annuleren

Om bracketing te annuleren, selecteert u [ 0F ] voor [ Aantal opnamen ].

ADL-bracketing

 • In continue ontspanstanden wordt de opname gepauzeerd nadat het aantal opnamen is gemaakt dat is opgegeven in het bracketingprogramma. De volgende keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt, wordt de opname hervat.
 • Als de camera wordt uitgeschakeld voordat alle opnamen in de reeks zijn gemaakt, wordt bracketing hervat vanaf de eerste opname in de reeks wanneer de camera wordt ingeschakeld.
 • Als de geheugenkaart vol is voordat alle opnamen in de reeks zijn gemaakt, kan het fotograferen worden hervat vanaf de volgende opname in de reeks nadat de geheugenkaart is vervangen.