a6: AF-activering

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies of de ontspanknop kan worden gebruikt om scherp te stellen. Als [ Alleen AF-ON ] is geselecteerd, stelt de camera niet scherp wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. De scherpstelling kan alleen worden aangepast met andere bedieningselementen waaraan AF-ON is toegewezen met behulp van persoonlijke instelling f2 [ Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken) ].

Onscherpe release

Om te kiezen of de sluiter kan worden ontspannen, zelfs in omstandigheden waarin deze normaal gesproken uitgeschakeld zou zijn, selecteert u Persoonlijke instelling a6 [ AF-activering ], markeert u [ Alleen AF-ON ] en drukt u op 2 . Door [ Inschakelen ] te selecteren, kan de sluiter op elk moment worden ontspannen.

OptieBeschrijving
[ Inschakelen ]Ontspanknop ingeschakeld.
[ Uitschakelen ]Ontspanknop uitgeschakeld.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen