B Het setup-menu: Camera-instellingen

Selecteer het tabblad B in de cameramenu's om het setup-menu te bekijken.

Het setup-menu bevat de volgende items:

Zie ook

“Standaardinstellingen menu” (Standaardinstellingen van het setup-menu )