e1: Flitssynchronisatiesnelheid

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies de flitssynchronisatiesnelheid.

OptieBeschrijving
[ 1/200 s (automatische FP) ]Automatische snelle FP-synchronisatie is ingeschakeld met compatibele flitsers en de maximale synchronisatiesnelheid voor andere flitsers is ingesteld op 1/200 sec.
  • Als de camera een sluitertijd van 1/200 sec. in stand P of A weergeeft, wordt automatische FP-hogesnelheidssynchronisatie geactiveerd als de werkelijke sluitertijd korter is dan 1/200 sec. Als de flitser automatische snelle FP-synchronisatie ondersteunt, kan de camera sluitertijden tot 1/4000 sec. selecteren.
  • In stand S of M kan de gebruiker sluitertijden tot 1/4000 s selecteren bij gebruik van flitsers die automatische FP high-speed synchronisatie ondersteunen.
  • Als in de stand S of M de sluitertijdknop op X staat, wordt de sluitertijd ingesteld op 1/200 s.
[ 1/200 s ]Flitssynchronisatiesnelheid ingesteld op geselecteerde waarde, die kan zijn van 1/200 tot 1/60 s.
  • Als in de stand S of M de sluitertijdknop op X staat, is de sluitertijd gelijk aan de synchronisatietijd.
  • Als in stand S of M de sluitertijdknop is ingesteld op een snellere snelheid dan de synchronisatiesnelheid, zal de sluitertijd hetzelfde zijn als de synchronisatiesnelheid.
[ 1/160 s ]
[ 1/125 s ]
[ 1/100 s ]
[ 1/80 s ]
[ 1/60 s ]

De sluitertijd instellen op de flitssynchronisatietijdlimiet

In de standen S en M kan de sluitertijd worden vastgezet op de waarde die is geselecteerd voor persoonlijke instelling e1 [ Flitssynchronisatiesnelheid ] door de sluitertijdknop op X te zetten. Er verschijnt een X (flitssynchronisatie-indicator) in de opnameweergave samen met de flitssynchronisatiesnelheid.

Automatische snelle FP-synchronisatie

  • Dankzij automatische snelle FP-synchronisatie kan de flitser worden gebruikt met de hoogste sluitertijd die door de camera wordt ondersteund. Wanneer [ 1/200 sec (Auto FP) ] is geselecteerd, schakelt de camera automatisch automatische FP high-speed synchronisatie in bij sluitertijden die korter zijn dan de flitssynchronisatiesnelheid. Dit maakt het mogelijk om het maximale diafragma te kiezen voor minder scherptediepte, zelfs wanneer het onderwerp in fel zonlicht wordt verlicht.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen