Foto's bekijken

Druk op de K -knop om foto's en video's die met de camera zijn opgenomen in de monitor of zoeker te bekijken.


 • Druk op 4 of 2 of veeg naar links of rechts op de monitor om andere beelden te bekijken.
 • Video's worden aangegeven met een pictogram 1 linksboven op de monitor. Druk op de J knop of tik op het pictogram a in de monitor om video's af te spelen.
 • Om de weergave te beëindigen en terug te keren naar de opnamestand, drukt u de ontspanknop half in.

Video's bekijken

Monitorweergave en bediening tijdens videoweergave zijn als volgt.

Monitorweergave tijdens het afspelen van video

De volgende informatie wordt weergegeven tijdens het afspelen van video, zodat u de lengte en afspeeltijd van de video kunt bevestigen. Uw geschatte positie in de video kan ook worden bevestigd via de voortgangsbalk van de video.

11 icoon
2Lengte
3a icoon
4Huidige positie/totale lengte
5Voortgangsbalk
6Volume
7Gids

Bewerkingen voor het afspelen van video's

Tijdens het afspelen van video kunt u het volgende doen.

TotBeschrijving
PauzeDruk op 3 om het afspelen te pauzeren.
CvDruk op de J -knop om het afspelen te hervatten wanneer het afspelen is gepauzeerd of tijdens terug- of vooruitspoelen.
Terugspoelen/vooruitspoelen
 • Druk op 4 om terug te spoelen, op 2 om vooruit te spoelen. De snelheid neemt toe met elke druk, van 2× tot 4× tot 8× tot 16×.
 • Houd 4 of 2 ingedrukt om respectievelijk naar het eerste frame of het laatste frame te gaan.
 • Het eerste frame wordt aangegeven met een h in de rechterbovenhoek van het scherm, het laatste frame met een i .
Start slow motion-weergaveDruk op 3 terwijl de video is gepauzeerd om slow motion-weergave te starten.
Snel terugspoelen/vooruitspoelen
 • Druk op 4 of 2 terwijl de video is gepauzeerd om frame voor frame terug of vooruit te gaan.
 • Houd 4 of 2 ingedrukt om continu terug of vooruit te spoelen.
Sla 10 seconden overDraai de hoofdinstelschijf één stop om 10 seconden vooruit of achteruit te gaan.
Ga naar het laatste of eerste frameDraai aan de secundaire instelschijf om naar het laatste of eerste beeld te gaan.
Volume aanpassenDruk op X om het volume te verhogen, op W ( Q ) om te verlagen.
Video inkortenOm het menu [ VIDEO BEWERKEN ] weer te geven, pauzeert u het afspelen en drukt u op de i -knop.
UitgangDruk op 1 of K om af te sluiten naar schermvullende weergave.
Ga door met fotograferenDruk de ontspanknop half in om terug te keren naar de opnamestand.

Ongewenste foto's verwijderen

Foto's kunnen worden verwijderd zoals hieronder beschreven. Merk op dat foto's niet kunnen worden hersteld nadat ze zijn verwijderd.

 1. Geef de afbeelding weer.
  • Druk op de K -knop om het afspelen te starten en druk op 4 of 2 totdat de gewenste foto wordt weergegeven.
 2. Verwijder de afbeelding.
  • Druk op de O knop; er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Druk nogmaals op de O knop om het beeld te wissen en terug te keren naar weergave.
  • Druk op K om af te sluiten zonder de foto te wissen.

Het item van het afspeelmenu [Verwijderen].

Gebruik [ Verwijderen ] in het afspeelmenu om:

 • Meerdere foto's verwijderen
 • Verwijder foto's die op geselecteerde data zijn gemaakt
 • Verwijder alle foto's in geselecteerde mappen