Foto's maken ( b automatisch)

Selecteer de stand b (auto) voor eenvoudige “richt-en-schiet”-fotografie.

Lenzen met intrekbare vaten

Lenzen met intrekbare cilinders moeten voor gebruik worden uitgeschoven. Draai de zoomring zoals weergegeven totdat de lens in de uitgeschoven stand klikt.

 1. Selecteer de fotomodus door de foto/video-selector naar C te draaien.
 2. Draai de keuzeschakelaar naar AUTO ( b ).
 3. Maak de camera klaar.
  Houd de handgreep in uw rechterhand en wieg de camerabody of lens met uw linkerhand en breng uw ellebogen naar binnen tegen de zijkanten van uw borst.
  Liggende (brede) oriëntatie
  Staand (hoog) oriëntatie
 4. Kadreer de foto.

  Plaats het hoofdonderwerp tussen de AF-gebiedhaken ( 5 ).
  • De AF-gebiedhaakjes verdwijnen en er verschijnt een gele rand die het scherpstelpunt aangeeft rond de gezichten van menselijke onderwerpen die door de camera worden gedetecteerd. Als de camera de ogen van het onderwerp detecteert, verschijnt in plaats daarvan het gele scherpstelpunt boven een van hun ogen.
 5. Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.
  • Het scherpstelpunt wordt groen weergegeven wanneer de camera scherpstelt. Als de camera niet kan scherpstellen, knipperen de AF-gebiedhaakjes.
  • De AF-hulpverlichting kan gaan branden om te helpen bij het scherpstellen als het onderwerp slecht verlicht is.
  • Als de camera menselijke gezichten of ogen detecteert, licht het scherpstelpunt groen op wanneer het onderwerp is scherpgesteld. Het scherpstelpunt knippert rood als de camera niet scherpstelt.

  De AF-hulpverlichting

  Blokkeer de AF-hulpverlichting niet terwijl deze brandt.

 6. Druk de ontspanknop zachtjes helemaal in om de foto te maken.

Het toegangslampje van de geheugenkaart

Het toegangslampje van de geheugenkaart gaat branden terwijl de foto wordt gemaakt. Verwijder de geheugenkaart of batterij niet.

De aanraaksluiter

U kunt ook een foto maken door de monitor aan te raken. Raak uw onderwerp aan om scherp te stellen en til uw vinger op om de sluiter te ontspannen.

Zoomen in fotomodus

Druk in de fotomodus op de X -knop om in te zoomen op de weergave (tot ongeveer 31×).

 • De zoomfactor neemt toe elke keer dat u op de X -knop drukt en neemt af elke keer dat u op de W ( Q )-knop drukt.
 • Als u tijdens het fotograferen zoom gebruikt, wordt rechtsonder op de monitor een navigatievenster weergegeven om te laten zien op welk deel van de compositie is ingezoomd.
 • Gebruik in zoomweergave de multi-selector om naar delen van het beeld te gaan die niet zichtbaar zijn op de monitor.