De camera aanzetten

Wanneer de camera voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt het taalkeuzescherm weergegeven. Kies een taal en stel vervolgens de cameraklok in (er kunnen geen andere bewerkingen worden uitgevoerd totdat de klok is ingesteld).

 1. Zet de camera aan.
  • Het selectiescherm [ Taal ] wordt weergegeven.
 2. Selecteer een taal.
  • Druk op 1 of 3 om de gewenste taal te markeren en druk op J (de beschikbare talen variëren afhankelijk van het land of de regio waarin de camera oorspronkelijk is gekocht).
  • Het scherm [ Tijdzone ] wordt weergegeven.
 3. Kies een tijdzone.
  • Druk op 1 of 3 om een tijdzone te kiezen en druk op J .
  • Het display toont de geselecteerde steden in de gekozen zone en het verschil tussen de tijd in de gekozen zone en UTC.
  • Het scherm [ Datumformaat ] wordt weergegeven.
 4. Kies een datumnotatie.
  • Markeer de gewenste datum (jaar, maand en dag) weergavevolgorde en druk op J .
  • Het scherm [ Zomertijd ] wordt weergegeven.
 5. Schakel zomertijd in of uit.
  • Markeer [ Aan ] (zomertijd aan) of [ Uit ] (zomertijd uit) en druk op J .
  • Door [ Aan ] te selecteren, gaat de klok een uur vooruit; om het effect ongedaan te maken, selecteert u [ Uit ].
  • Het scherm [ Datum en tijd ] wordt weergegeven.
 6. Stel de klok in.
  • Druk op 4 of 2 om datum- en tijditems te markeren en druk op 1 of 3 om ze te wijzigen.
  • Druk op J om de datum- en tijdinstelling te bevestigen.
  • Het bericht [ Klaar. ] wordt weergegeven en de camera schakelt over naar de opnamemodus.

Het 1 icoon

Een knipperend 1 -pictogram in de opnameweergave geeft aan dat de cameraklok is gereset. De datum en tijd opgenomen met nieuwe foto's zullen niet correct zijn; gebruik de optie [ Tijdzone en datum ] > [ Datum en tijd ] in het setup-menu om de klok op de juiste tijd en datum in te stellen. De cameraklok wordt gevoed door een onafhankelijke klokbatterij. De klokbatterij wordt opgeladen wanneer de hoofdbatterij in de camera wordt geplaatst. Het opladen duurt ongeveer 2 dagen. Eenmaal opgeladen, zal de klok ongeveer een maand van stroom worden voorzien.