De camera aanzetten

Wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt het taalkeuzescherm weergegeven. Kies een taal en stel vervolgens de cameraklok in (er kunnen geen andere bewerkingen worden uitgevoerd totdat de klok is ingesteld).

 1. Zet de camera aan.
  • Het selectiescherm [ Taal ] wordt weergegeven.
 2. Selecteer een taal.
  • Druk op 1 of 3 om de gewenste taal te markeren en druk op J (de beschikbare talen verschillen per land of regio waarin de camera oorspronkelijk is gekocht).
  • Het scherm [ Tijdzone ] wordt weergegeven.
 3. Kies een tijdzone.
  • Druk op 1 of 3 om een tijdzone te kiezen en druk op J .
  • Het display toont de geselecteerde steden in de gekozen zone en het verschil tussen de tijd in de gekozen zone en UTC.
  • Het scherm [ Datumformaat ] wordt weergegeven.
 4. Kies een datumnotatie.
  • Markeer de gewenste datumweergavevolgorde (jaar, maand en dag) en druk op J .
  • Het scherm [ Zomertijd ] wordt weergegeven.
 5. Zomertijd in- of uitschakelen.
  • Markeer [ Aan ] (zomertijd aan) of [ Uit ] (zomertijd uit) en druk op J
  • Als u [ Aan ] selecteert, wordt de klok een uur vooruit gezet; selecteer [ Uit ] om het effect ongedaan te maken.
  • Het scherm [ Datum en tijd ] wordt weergegeven.
 6. Stel de klok in.
  • Druk op 4 of 2 om datum- en tijditems te markeren en druk op 1 of 3 om ze te wijzigen.
  • Druk op J om de datum- en tijdinstelling te bevestigen.
  • Het bericht [ Gereed. ] wordt weergegeven en de camera schakelt over naar de opnamestand.

Het 1 icoon

Een knipperend pictogram 1 in de opnameweergave geeft aan dat de cameraklok is gereset. De datum en tijd die zijn vastgelegd bij nieuwe foto's zullen niet correct zijn; gebruik de optie [ Tijdzone en datum ] > [ Datum en tijd ] in het instellingenmenu om de klok op de juiste tijd en datum in te stellen. De cameraklok wordt gevoed door een onafhankelijke klokbatterij. De klokbatterij wordt opgeladen wanneer de hoofdbatterij in de camera wordt geplaatst. Het duurt ongeveer 2 dagen om op te laden. Eenmaal opgeladen, zal het de klok ongeveer een maand van stroom voorzien.