e4: Auto c Instelling ISO-gevoeligheid

  1. G knop
  2. A menu Aangepaste instellingen

Kies wat de camera als doel heeft voor belichtingsaanpassing wanneer automatische ISO-gevoeligheidsregeling is ingeschakeld tijdens flitsfotografie.

OptieBeschrijving
e[ Onderwerp en achtergrond ]De camera houdt bij het aanpassen van de ISO-gevoeligheid rekening met zowel het hoofdonderwerp als de achtergrondverlichting.
f[ Alleen onderwerp ]De ISO-gevoeligheid wordt alleen aangepast om ervoor te zorgen dat het hoofdonderwerp correct wordt belicht.

A Persoonlijke instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen