N Het retoucheermenu: Geretoucheerde kopieën maken

Selecteer het tabblad N in de cameramenu's om het retoucheermenu te bekijken.

De items in het retoucheermenu worden gebruikt om bestaande foto's bij te snijden of te retoucheren.

 • Het retoucheermenu wordt grijs weergegeven als er geen geheugenkaart in de camera is geplaatst of als een geheugenkaart geen foto's bevat.
 • Geretoucheerde kopieën worden opgeslagen in nieuwe bestanden, los van de originele foto's.
 • Het retoucheermenu bevat de volgende items:
 1. Wordt niet weergegeven wanneer [ Retoucheren ] is geselecteerd in het i -weergavemenu.

Geretoucheerde kopieën maken

 1. Selecteer een item in het retoucheermenu.

  Druk op 1 of 3 om een item te markeren, op 2 om te selecteren.
 2. Selecteer een afbeelding.
  • Markeer een foto met de multi-selector.
  • Houd de X -knop ingedrukt om de gemarkeerde afbeelding ingezoomd te bekijken.
  • Druk op J om de gemarkeerde foto te selecteren.
 3. Selecteer retoucheeropties.
  • Zie de sectie voor het geselecteerde item voor meer informatie.
  • Druk op G om af te sluiten zonder een geretoucheerde kopie te maken. Het retoucheermenu wordt weergegeven.
 4. Maak een geretoucheerde kopie.
  • Druk op J om een geretoucheerde kopie te maken.
  • Geretoucheerde kopieën worden aangegeven met een p -pictogram.

De huidige foto retoucheren

Om een geretoucheerde kopie van de huidige afbeelding te maken, drukt u op i en selecteert u [ Retoucheren ].

Retoucheren

 • De camera kan mogelijk geen afbeeldingen weergeven of retoucheren die zijn gemaakt of geretoucheerd met andere camera's of die zijn geretoucheerd op een computer.
 • Als er gedurende een korte periode geen acties worden uitgevoerd, wordt het display uitgeschakeld en gaan alle niet-opgeslagen wijzigingen verloren. Om de tijd dat het scherm aan blijft te verlengen, kiest u een langere weergavetijd van het menu met behulp van persoonlijke instelling c3 [ Uitschakelvertraging ] > [ Menu's ].

Kopieën retoucheren

 • De meeste items kunnen worden toegepast op kopieën die zijn gemaakt met andere retoucheeropties, hoewel meerdere bewerkingen kunnen leiden tot verminderde beeldkwaliteit of vervaagde kleuren.
 • Met uitzondering van [ Video bijsnijden ] kan elk item slechts één keer worden toegepast.
 • Sommige items zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de items die zijn gebruikt om de kopie te maken.
 • Items die niet op de huidige afbeelding kunnen worden toegepast, worden grijs weergegeven en zijn niet beschikbaar.

Beeldkwaliteit

 • Kopieën gemaakt van RAW-foto's worden opgeslagen met een [ Beeldkwaliteit ] van [ JPEG fijn ].
 • Kopieën gemaakt van JPEG-foto's zijn van dezelfde kwaliteit als het origineel.
 • In het geval van dual-format foto's die tegelijkertijd zijn opgenomen in beeldkwaliteitsinstellingen van RAW + JPEG, wordt alleen de RAW-kopie geretoucheerd.

Afbeeldingsgrootte

Behalve in het geval van kopieën die zijn gemaakt met [ RAW-verwerking ], [ Trim ] en [ Formaat wijzigen ], hebben kopieën hetzelfde formaat als het origineel.