Informatie over copyright

  1. G knop
  2. B instellingenmenu

Voeg copyrightinformatie toe aan nieuwe foto's terwijl ze worden gemaakt. Copyrightinformatie kan worden bekeken op het tabblad [ Info ] van NX Studio.

Artiest/auteursrecht

Voer de namen van de fotograaf (maximaal 36 tekens) en de auteursrechthebbende (maximaal 54 tekens) in. Markeer [ Artiest ] of [ Copyright ] en druk op 2 om een tekstinvoervenster weer te geven. Voor informatie over tekstinvoer, zie "Tekstinvoer" ( Tekstinvoer ).

Voeg copyrightinformatie toe

Om copyrightinformatie aan volgende foto's toe te voegen, markeert u [ Attach copyright information ], drukt u op 2 en bevestigt u dat er een vinkje ( M ) verschijnt in het selectievakje ernaast. Druk op J om wijzigingen op te slaan en af te sluiten; copyright-informatie zal worden toegevoegd aan alle volgende foto's.

Informatie over copyright

  • Om ongeoorloofd gebruik van de namen van de artiest of copyrighthouder te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat [ Copyrightinformatie toevoegen ] niet is geselecteerd voordat u de camera uitleent of overdraagt aan iemand anders. U moet er ook voor zorgen dat de artiest- en copyrightvelden leeg zijn.
  • Nikon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de optie [ Copyrightinformatie ].

Foto info

Copyrightinformatie is opgenomen in de opnamegegevens die worden weergegeven in het foto-informatiescherm.